Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Jag låg i en sjöbod den natten och morgonen for jag till stan. Drängen stod bryggan, båten lade ut, och skrek: Ska vi säja två och femti? Sista pris! Med låda till! Ett för allt! De ä gott pris! skådespelaren slutat sin berättelse och sjunkit ned i stolen, säger någon: Hur gick det med den gamla damen? Jag tror, säger berättaren, att hon dog av skam. Chapman är vår tax.

»Joo, det vill jag lova! Här får man ju ett mål mat för några kronor, där en fläsksvål och ett par skedblad stuvade potatisskal för femti rubelMedpassagerarna hade blivit intresserade av konversationen och en av dem vågade en fråga. »Är det verkligen hemskt i Petrograd?» »Jo, var lugn för det», sade Esselgren högtidligt. »Ingen mat, inga kläder eller skodon.

Eftersom det ännu icke är något maximipris bromsar, säjer vi väl en och femti, sade Karlsson och räckte mig en tändstickslåda. Är han bunden, sade jag. Nej, det är han inte, men jag andades honom i morse, han är nog liksom lite bedövad. Jag tog lådan, betalade Karlsson, som stod länge i stalldörren och såg efter mig, jag gick. Det var som om han haft svårt att skiljas från bromsen.

Se upp nu, Schana, och stå inte där och se fånig ut, utan när du vid dina sjutti år får en friare, om han också är skröplig, pass ! Nu slår den ut, nu, hör hur det smäller! vacker, herre Gud, vacker! Se, hvit, och känn den doftar! Tänk, tänk, den blommar efter femti år, och hvit, grann, fin!» »Den blommar efter femti år», upprepade kamrern, » hvit och grann och fin!

Han visste attgrevevar flickornas öknamn alla slags perversa. Lugn, lugn i stormen, ropade han, jag är ingen människoätare. Jag ska bara, bara sitta här och sjunga hela natten om du vill. Och det ska du väl inte grina åt, det kan väl vara skönt för däj att slippa allting sånt där, bara supa och höra när jag sjunger och femti kronor. Inte sant? Du kanske vill piska mäj men jag

Ve, jag tänkte, hellre vill jag sakna All den fröjd, en älskad maka skänker, Än att lefva år från år i fruktan Att med slika odjur fylla jorden; Och med tanken var beslutet fattadt. Redan tyngde femti år min hjässa; Men ej åren, icke krigets mödor Kufvat mina friska lemmars styrka.

, jag skall i morgon hemta åt dig byxor. Se, det tyckte Petu om! Munnen drog sig till ett bredt leende; han ilade genast till modren och gömde sitt ansigte i hennes kjolar. Fruarna gåfvo åt Mari en lapp, med hvilken hon skulle arbete. Två gånger i veckan skulle det ges, måndag och torsdag, för femti penni i gången. Mari tackade dem ur hjertats djup och följde dem ut i farstun.

» tog vi henne här från socknen; det var ett kristligt verk att ta opp henne, sa's det. Våra två söner ä' resta till Amerika för femti, sexti år sen ... nu ä' vi ensamma.» », hvem sköter jordbruket; jag såg ju en rågåker, flere ängar, ett ärtland, ett potatisland och en rofåker ... hvarifrån får ni häst till det

Han störtade fram och grep den, och ett enstämmigt tjut höjdes från barnskaran. "Han tar våran katt!" vrålade den minste, som jamat och därmed tydligen avsett att sufflera hatten. "O, låt dem ha den, Karl Anton!" bad fru Söderberg. "Det kostar bara femti öre att låta borsta den", påpekade herr Söderberg. "Och dom har roligt!" sade Lydia. Men Karl Anton var obeveklig.

Är det inte något annat, skall jag hjelpa dig af med ditt samvete, skrattade Hanna och var redan halfvägs ut genom dörren. Vänta, hvirfvelvind! Tag femti penni ur min börs der i lådan och välj de allra vackraste. der .

Dagens Ord

suham

Andra Tittar