Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Han hade kört timmer från Björkenäs' såg och gjort en prydlig stapel. Och nu satt han fimmelstången, gäspade och rev sig i huvudet. Barnskaran stormade tanklöst förstörande fram över stenrösen och brädstapel. Men gamla mor Andersson, som icke ville den tunga Backavägen förgäves, skar ris ur björkarna. Det går bra? frågade Abraham. Tack, galant.

Barnskaran har vanligen krupit opp muren, där den i all samdräkt lefver och skriker i kapp med syrsorna; vid den långa hon nära dörren fröjdar sig gårdens häst åt hackelsen, värmen och sällskapet, medan tuppen, om han ej än satt sig opp till ro, i kretsen af sin familj gör visiter hos sina gynnare i hvarje vrå af rummet och är öfverallt som hemmastadd.

"Ja, skall ja bli den som är rädd för den 'sista supen' också, jag inte var det för den första. Det sa' Ladd-Pelle och jag med!" Han haltade stånkande in i lillkammarn med brännvinsflaskan i handen. kom han ut igen och ställde sig länge att se barnskaran i halmbädden.

Vid hemkomsten utdelas bären af prestens dotter, och barnskaran tränger sig fram kring flickan att hvar och en sitt skedblad. Johan håller sig längst bakom. Blir glömd och blir utan bär. Förbigången! Med bitterhet i sinnet såsom en förbigången, går han ut i trädgården och gömmer sig i en berså. Han känner sig som den sista, den sämsta.

Det var till en stor rik bondgård. Äldsta flickan där hade nyss dött, bara tio år gammal. Och nu låg lillpojken, ende sonen, som var sju år, sjuk i samma onda som systern dött utaf. Hustrun, en ståtlig, vacker kvinna stod vid spisen och vispade kornmjöl i det kokande grötvattnet, när den lilla barnskaran med som vanligt blyga, försagda anleten trädde in.

Han störtade fram och grep den, och ett enstämmigt tjut höjdes från barnskaran. "Han tar våran katt!" vrålade den minste, som jamat och därmed tydligen avsett att sufflera hatten. "O, låt dem ha den, Karl Anton!" bad fru Söderberg. "Det kostar bara femti öre att låta borsta den", påpekade herr Söderberg. "Och dom har roligt!" sade Lydia. Men Karl Anton var obeveklig.

Det var som om både värme och ljus skulle ifrån honom med barnskaran. Geten, det präktiga djuret, som mjölkade bra, om han åtminstone kunde behålla henne! Det skulle lättare att släppa brännvinet, tänkte Pelle om en hade söt mjölk att där ta till när som helst, när törsten kom efter saltströmmingsfrukost och middag.

En söndag voro de i prestgården. Der var flickor. Han tyckte om dem, men var rädd för dem. Hela barnskaran gick ut och plockade smultron. Någon hade föreslagit att man skulle slå tillsammans bären och sedan äta dem med sked till socker, när man kom hem. Johan plockade flitigt och höll öfverenskommelsen, åt ej ett bär utan aflemnade sin tribut ärligt. Men han såg andra som fuskade.

"Nödår" betyder, att man är godt som utan mat de ställen, där barnskaran är stor och jordbiten, som man skall lefva af, liten. Det gör icke mycket att den är liten, när sommaren kommer tidigt, och kornet, som man där uppe bakar det hvita vackra brödet af, mognar redan i juli, att man kan fara till kvarnen och mala mjöl af det.

Äldst i barnskaran är Gustafva. Hon har växt upp under vackra framsteg i allt det, som fallit hennes andel att utföra i världen: hon ägnar hönsen och grisen en lika kunnig som öm vård och hon binder kärfvarna åkern med en oöfverträffad flinkhet. Hon utmärker sig genom ett läraktigt förstånd och ett mildt och fromt sinne, och hon saknar inte heller stoftets förgängligare fägring.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar