Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Klipper man ut litet pappersblommor och målar dem röda och gula samt placerar dem jämte litet karameller här och där stjälken, får man till julafton en mycket prydlig bordsdekoration. Obs.! Betan trives bäst om den och gödslas med litet ålsoppa och vismuthpulver, vilket rekommenderas av våra mest framstående specialister.

Blodshämnaren döda den dråparen; varhelst han träffar honom han döda honom. Likaledes om någon av hat stöter till en annan, eller med berått mod kastar något honom; att han dör, eller av fiendskap slår honom till döds med handen, skall den som gav slaget straffas med döden, ty han är en sannskyldig dråpare; blodshämnaren döda den dråparen, varhelst han träffar honom

Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.

Eldsken lyste ut från fönstren, och röken stod pilrak upp genom luften, som nu var hög och klar, med rosenröd aftonrodnad och redan glimmande stjärnor himmelen. "Välkommen hem igen, Artur", ropade en ung fru oppe ifrån verandan. Hon stod kvar där med en stor ullschal om hufvudet, som tittade ut därur, fint och blekt med ljust hår, som snodde sig framom schalen. "Tack lill'gumma!

Och lika litet beröres han af tillståndet i hans forna fädernesland; han har lemnat skeppet i sin julle; om detta sedan sjunker eller fortfar att flyta, kommer honom icke vid: han är amerikanare, vi svenskar.

Den handling, hvarmed det didactiska eller rättare sagdt speculativa i Dikten blifvit förknippadt, är lånad ur berättelsen om Jephtha och Hans dotter, i Domare-bokens 11:te Capitel.

Alldenstund det är omöjligt för arbetsgifvarna att bli personligen bekanta med sina tusentals arbetare, måste de, om vi icke skola förlora all känsla af samhörighet, söka deras bekantskap annat sätt; genom att sörja för deras välbefinnande, genom att anslå en del af arbetsförtjänsten till institutioner, sådana som detta bibliotek, och besparingsinrättningar, sådana som de kooperativa butikerna, hvilka upptaga källarvåningen i denna byggnad; och jag hoppas att arbetarna genom sitt bruk af dessa förmåner visa, att de å sin sida värdera arbetsgifvarnas tillmötesgående.

Men den bristfälliga grå trappans ledstänger slingrade sig några tynande rankor af den vilda vinbusken, som stack in med sina yppigare grenar i remnorna uppe vid taket, där dagern lyste igenom och skvallrade om de årtionden, under hvilka nordanvinden de kalla höst- och vinternätterna obehindradt blåst därigenom sin väg öfver hafven.

Hon stod vid fönstret i sitt arbetsrum, det fina regnet dref som rök öfver trädens toppar och föll med sakta sus till jorden. Hela världen var som ett ändlöst grått i grått, där låg slöja öfver allt. Hon tänkte: sådan är våren här i norden; sollöst grå, öfvergifvet sorgesam är också våren i vår diktning. Kanske drömde hon också om att själf en gång lyfta vingarna och höja sig öfver dimmorna.

Och skildrades för honom hur lustigt det brukar till; hur hela stan är vaken om natten och hur studenterna till slottskällan morgonen i soluppgången; och hur roligt det skulle bli i morgon första maj!