Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Morgonen, som följde den olyckliga bröllopsdagen, var bestämd att sanna ett rykte, som länge kringflugit från mun till mun. Det hade nämligen viskats, att kejsaren var död. Han skulle hava stupat i en drabbning mot perserna. Ingen hade ännu vågat högt förkunna ryktet. Det hade varit högmålsbrott. Men det var likväl knappast någon, till vars öra det icke nått.

De förklarade sig vara, konungens folk och fordrade fri förtäring, härbärge för natten och hästar morgonen för sin vidare fortkomst. Suckande framsökte hustrun gårdens knappa matförråd och anrättade utan gensägelse ett kvällsmål för de objudna gästerna. När dessa ätit sig mätta ville de ha öl, och öl fanns icke, varefter de utforo i skymford och med egenhandsrätt undersökte skåp och källare.

Och HERRENS ord kom till mig den följande morgonen; han sade: Du människobarn, säkert har Israels hus, det gensträviga släktet, frågat dig: »Vad är det du gör svara dem nu: säger Herren, HERREN: Denna utsaga gäller fursten i Jerusalem och alla dem av Israels hus, som äro därinne.

Sittande en stol, alltför utmattad för att orka läsa, stannar jag uppe, försänkt i slöhet, under en halvtimme. beslutar jag mig för att ut och vandra tills morgonen inbryter. Jag går ned. Natten är mörk och byn sover, men hundarna sova icke, och den förstas appell omringar mig hela flocken med vidöppna gap och lysande ögon samt tvinga mig taga till reträtten,

För mig äro alla dygnets timmar lika, som du nog vet. Jag har samma humör, när man väcker mig klockan två morgonen, som när jag reser mig från en galamiddag klockan åtta. Alltså, när jag ser dig i afton operan du lovar ju att komma? skall du vara i samma stämning som

han höra klagorop om morgonen och härskri om middagen. därför att han icke dräpte mig strax i moderlivet, att min moder fick bliva min grav och hennes liv vara havande för evigt. Varför kom jag ut ur moderlivet och fick se olycka och bedrövelse, att mina dagar måste försvinna i skam?

När jag såg er den morgonen tillsammans med soldaterna och hörde er tala, förstod jag, att ni var den mannen Frankrike behövde, att ni ensam kunde ge oss seger och fred.

Här väntades han av de andra gästerna, som var för sig undergått samma behandling. De kunde således icke vara annat än morgonfriska. Också var hugsvalelsen redan i full gång. Karmides hörde avstånd skratt och glada röster. Ett samkväm, som började tidigt morgonen, var någonting ovanligt och retande.

Några timmar senare stod herr Lundstedt den rosenröda ångbåten Hermoders fördäck, när Kungshatt passerats och Stora Essingen, och man under Marieberg fick första synen Stockholm. Morgonen hade varit tryckande het, solen hade skinit västermoln, och sedan hade den ena molnvagnen efter den andra kört upp himmelen, höll stilla och skockade sig som en artilleripark de intagna höjderna.

Min hydda ryckes upp och flyttas bort ifrån mig såsom en herdes tält. Jag har vävt mitt liv till slut såsom en vävare sin väv, och jag skäres nu ned från bommen; innan dagen har gått över till natt, är du färdig med mig. Jag måste ryta såsom ett lejon intill morgonen; krossas alla bin i min kropp. Ja, innan dagen har gått över till natt, är du färdig med mig.

Dagens Ord

suham

Andra Tittar