Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Av floden, som här gjorde en krökning, voro de instängda två håll. andra sidan floden var skog. Bakom dem sluttade ängen starkt uppåt, att den fullkomligt dolde dem från landsvägen. Edmée satt styv och stilla sin häst; hon ryckte icke en gång till, ridspöet vinande skar genom luften, tätt intill hennes huvud, att det rev med sig en av de stora plymerna i hennes hatt.

Solen hade varit uppe en kvarts timme, men ännu ej hunnit över tallbackens toppar för att slicka daggen ur gräset; viken låg spegelblänk infattad i den nu blekgrönskande vassen, där de nykläckta andungarne hördes pipa mellan de gamla ändernas snatter; trutarne fiskade löjor därnere, seglande, stora, vingbreda, snövita som kyrkans gipsänglar; i källareken hade skatorna vaknat och skvallrade och schattrade om de många skjortärmarne de sett nere stugbacken; göken guckade i hagen, brånande, rasande som om begärens tid vore slutet, när han skulle se första hösåten; kornknarren arpade och snarpade nere i rågåkern; men backen sprang rackan och fägnade gamla bekanta, och skjortärmar och lintygsremsor blänkte i solskenet, sträckte sig över kaffebordet, där koppar och fat, glas och kannor skramlade under det trakteringen pågick.

Den stora majstången låg gården, pyntad med girlander af blommor och grönt; Elsa hade bundit kransarna högst uppe. Nu restes den af det helgdagsklädda gårdsfolket och planterades midt i gräsplanen, medan pappa kisade med ögonen för att den rak, och ideligen kommenderade: höger! och vänster!

Men vid solnedgången togos de Josuas befallning ned från pålarna och kastades in i grottan där de hade varit gömda; och framför ingången till grottan lade man stora stenar, som ligga kvar där ännu i denna dag. Och Josua intog Mackeda den dagen och slog dess invånare och dess konung med svärdsegg; han gav det till spillo med alla dem som voro därinne och lät ingen slippa undan.

Men jag ett par timmar senare steg upp och tittade genom fönstret, lågo alla fem karlarne backen utanför; de hade ej haft god vind till fiske, men ville ej mera störa sina objudna gäster inne i stugan. Vi två sängkamrater klädde oss fort vi kunde, för att kunna komma ut och skaka hand med desse hedersmän.

Det hade varit grymt att störa honom. Karmides lät visa sig till den för honom bestämda sängkammaren, och snart var även han försänkt i drömmar. Han drömde om Rakel och Hermione, om blodiga gatstrider, om olyckliga tärningkast, om fordringsägare och självmord.

Tror du, jag är rädd? sa Brita. För dig kanske? Vad käbblar ni om? frågade fru Olga. Hon stod mittemellan dem, rak och allvarlig, med magen något framputande och händerna korslagda däröver. I vänstra handen höll hon en klumpig och vördnadsvärd gammal nyckelring fullsatt med stora nycklar, som inte hörde någon vart. De brukbara nycklarna voro nämligen i hushållsmamsellens vård och lånades icke ut.

Visserligen kände han moster Lotta, ty hans ögon öfverfara hela jorden och han vet allting. Han hade ock denna sin tjänarinnas namn skrifvet i den stora boken, som kallas lifvets bok. Men han visste ock, att det skulle fröjda den lille gossen att berätta litet om sin gamla vän, och därför frågade han.

drages klockan upp nytt, och uppfylles den tid, som står åter af de 70 veckorna, nämligen den 70:de årsveckan eller de 7 år, under hvilka Uppenbarelsebokens stora händelser, kap. 6-19, uppfyllas. Rikets upprättande uppsköts grund af, att judarne förkastade konungen; församlingen uttages under tiden.

De höljde över honom och frågade honom och sade: »Profetera: vem var det som slog digMånga andra smädliga ord talade de ock mot honom. Men när det blev dag, församlade sig folkets äldste, överstepräster och skriftlärde, och läto föra honom inför sitt Stora råd och sade: »Är du Messias, säg oss detMen han svarade dem: »Om jag säger eder det, tron I det icke.

Dagens Ord

isbelagda

Andra Tittar