Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Adjunkten betraktade generad ett färdigt klädningslif, som låg ett af borden. Han visste icke hvart han skulle se, det var som om luften i detta rum hade gjort honom yr i hufvudet. En af de yngre flickorna passade , smög sig fram ett halft steg, ryckte honom i rocken och satt i samma sekund stolen igen, stel och stram, syende som gälde det lifvet.

Men att hålla tankarne fästade vid en gård, man för första gången såg detta tjusande landskap i aftonbelysning, voro vi för högt uppe till att kunna, och ryckte vi efter en temligen lång vandring in i en större bondgård.

För första gången slog det mig, hur stor han var, och jag tog hans hand som en jämnårings. Det ryckte till i tioåringens ansikte, men han kunde ingenting säga. När Elsa och jag sedan sutto i droskan, var han herre över sig själv, och han steg upp fotsteget bredvid min hustru, strök henne över kinden och sade beskyddande som åt ett barn: »Var inte rädd mamma, det kommer nog att bra

Och nya trupper defilerade alltjämt, förstärkningar ryckte fram, och nere i sänkorna låg dimman som kanonrök efter dagens batalj.

Korten voro för honom trupper, en batalj kunde han kalla en process och en process åter en robbert; han spelte ut ett kompani, ryckte fram med en trumf och gick i elden med sitt memorial.

Han skulle nog hädanefter akta sig för att rota i andras känslor och privatliv! Trodde Smygaren att han kunde behandla sjundenedrister som barnrumpor, visste han i alla fall nu , att det fanns en , som visat, att det inte gick för sig! Där nere började de blivande studenterna samlas i frack, vit halsduk och nya vårrockar. Ett helt långt evigt år kvar Plötsligen ryckte han till.

En stund derefter hade de låtit hissa sig upp till Mosebacke gångbro och voro stadda väg till fru Zimmermanns bostad. Hon var hemma, ty från Skeppsbron hade de sett det lysa ur fönstren. I en af smågatorna andra sidan Mosebacke torg mötte de ett stojande sällskap; den lilla fröken ryckte till som om hon blifvit skrämd och William smög småleende sin arm in under hennes.

Han tystnade, Louise kände, att han ryckte till och släppte hennes händer. Hon hörde också, att någon kom in i rummet. Men först Evelin började tala, slog hon upp ögonen. Evelin stod i salsdörren, hon var i nattdräkt och hon hade synbarligen svårt att hålla sig upprätt. Hennes ansikte, som var vänt mot mörkret, kunde Louise icke se. Jesus, kar, ge mig en skvätt! bad Evelin.

Det ryckte i hans ansiktes muskler, den grymma munnen öppnade sig gång gång, kippande efter luft utan att fram ett ljud.

Vi landsattes vid Megrunden, nedanför foten af Rutenfjellet, och ryckte fram i sluten trupp mot de närmaste af de två bondgårdar, som lågo här vid stranden.

Dagens Ord

blårutig

Andra Tittar