Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Uppriktigt talat, vet jag inte varför inte du, Erik, skulle kunna sköta hundra tunnland jord lika bra som någon annan av de där läsarne, som aldrig tagit en plog, utan bara gått möten... Jaja, det är en annan synpunkt det, Carolina, avbröt pastorn, som tyckte mera om förtäckta ordalag. Det är en annan synpunkt det!

Men nu sade hon raskt nu äro de riktigt bra och snälla. De göra hvad de ska' och slåss sällan. Om någon ibland rymmer, kryper hon snart till bönboken igen, kommer tillbaka, och är dubbelt bättre än förr. Pastorn befann sig icke rätt väl, han såg sin klocka, hviskade något i örat adjunkten och gick med en kall bugning för fröken Mäienen.

Under kristendomstimmarna kunde han lika bra som kamraterna upprepa det ena bibelspråket efter det andra och berätta de bibliska berättelserna från början till slut. "Det är rätt, min gosse", sade den vänlige läraren. "Jag är glad att se, att du är flitig och lär dig dina läxor väl. Det skall du ha god nytta af i framtiden.

Holpainen undrade, att han kunde tala der bra; orden kommo som af sig sjelfva i hans mun. Ja, ja, nog håller Gud vård om oss. Mari rynkade sin panna och pressade ihop läpparna. Den dumma träskallen, som trodde, att Gud bryr sig om sämre folk.

Visste inte Axel att Mari var hos oss? frågade frun i huset. Jo, men jag hade glömt bort det. När han gick om kvällen och Mari stängde porten, frågade han hur hon hade det och om hon var nöjd; och sa han godnatt. Hon var totalt utplånad, och nu, när han sett henne i den nya omgivningen såg hon ut som pigorna gör mest, kanske mindre bra än flertalet.

Gud förbarme sig över den herrens fattiga själ, det gick tokugt i landet, men bra sjön. Si, juten var dock en annan karl än kalmucken.

säger jag god natt och sov nu, ty det är inte bra för ett litet barn att ligga och tänka och prata för mycket i sängen om kvällarna. Det var en vacker dag. Våren hade nyss kommit. Människorna kände sig lättare och bättre där de strömmade fram i solskenet den breda trottoaren. Klockan var ett det var min lunchtid och jag gick in den stora restaurangen i hörnet vid torget.

De kan ju försöka. Går hushållningen bra, kan man ju fortfara med den, likasom man fortfar med mycket annat, som går bra. Går den åter rasande, är det ju välbetänkt att upphöra med den, likasom med annat rasande.

Och välkommen var han alltid vart han kom; dels därför, att han hade blanka knappar i rocken och rand mössan, dels därför, att han hade nyheter, uträttade små ärender, var bra att skicka hälsningar och dylikt med.

Jag gick till henne, hon var död. Facetter af qvinnans lif. "Min far var fruntimmersskräddare i Åbo, den siste af det skrået som der qvarstod. Handtverket hade varit skäligen inbringande, och min far hade dels ärft, dels sjelf sammanlagt någon förmögenhet, att vi stodo oss ganska bra och hade ett trefligt hem. Men andra seder kommo och det blef knappt om arbete verkstaden.

Dagens Ord

törnande

Andra Tittar