United States or South Georgia and the South Sandwich Islands ? Vote for the TOP Country of the Week !

Paraula en Context

Coneixeu la paraula amb el seu significat, però no la sabeu utilitzar a la frase?
De vegades, una mateixa paraula pot canviar el significat de la frase, depèn de la ubicació.
Per evitar-ho, podeu utilitzar aquest lloc web.
Això us ajudarà a crear una frase correctament.
Simplement introduïu la paraula i veureu molts exemples d’ús de la paraula.