United States or Mayotte ? Vote for the TOP Country of the Week !

Les paraules més habituals en català

1 de
2 que
3 la
4 el
5 no
6 en
7 un
8 per
9 els
10 és
11 les
12 una
13 amb
14 del
15 com
16 al
17 més
18 va
19 si
20 tot
22 li
23 hi
24 era
25 cap
26 dels
27 jo
29
30 ja
31 ha
32 em
33 vaig
34 seva
35 són
36 quan
37 seu
39 ell
40 fer
41 ho
43 ni
44 tan
45 d'un
46
47 fins
50 tots