Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !

Les paraules més habituals en català

101 he
102 sol
103 meva
104 dona
105 damunt
106 nit
107 doncs
108 vida
109 diu
110 ser
111 cor
112 terra
113 eren
114 mig
115 tu
116 veu
117 també
118 sinó
119 mi
120 estava
121 bon
122 davant
123 totes
124 dins
125 prou
126 gent
127 tres
128 mon
129 coses
130 me
131 manera
132 poc
133 cop
134 mal
136 vós
137 bona
138 altra
139 sembla
140 estat
141 seus
142 ningú
143 sota
144 uns
145 féu
146 pot
147 mar
148 sos
149 ésser

Paraula Del Dia

moderns

Altres Mirant