Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !

Les paraules més habituals en català

151 pare
152 llurs
153 fi
154 ses
155 camí
156 dues
157 hom
159 poble
160 ab
161 anava
162 van
163 anar
164 han
165 qual
166 havien
167 part
168 tom
169 porta
170 quina
171 fóra
172 altre
173 vell
174 allí
175 pels
176 cara
178 mica
179 et
180 dit
181 podia
182 ells
183 sant
184 vegada
185 deia
186 tothom
187 fou
188 dies
189 primer
190 mare
191 cel
192 cal
193 moment
194 abans
195 mort
196 fos
197 tal
198 des
199 passar
200 llur

Paraula Del Dia

xurmeres

Altres Mirant