Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !

Les paraules més habituals en català

51 ara
52 dir
54 ús
55 ens
57 lo
58 qui
59 cosa
60 pas
61 sa
62 tant
63 molt
65 deu
67 dia
69 fa
70 casa
71 res
72 tota
73 ben
75 mai
76 on
77 als
80 pel
83 gran
85
87 fet
88 meu
89 ella
92 dos
95 ulls
96 cada
98 home
99 feia
100 aquí

Paraula Del Dia

moderns

Altres Mirant