United States or Oman ? Vote for the TOP Country of the Week !

Salita sa Konteksto

Alam mo ang salitang may kahulugan nito, ngunit hindi mo alam kung paano ito gamitin sa pangungusap?
Minsan ang isa at parehong salita ay maaaring baguhin ang kahulugan ng pangungusap, nakasalalay sa kung saan ito inilagay.
Upang maiwasan ito, maaari mong gamitin ang website na ito.
Tutulungan ka nitong lumikha ng isang pangungusap nang tama.
Ipasok lamang ang salita at makikita mo ang maraming mga halimbawa kung paano gamitin ang salita.

Salita Ng Araw

matitimbuang

Ang iba ay Naghahanap