United States or Pakistan ? Vote for the TOP Country of the Week !

Ord i Sammanhang

Du känner ordet med dess betydelse, men du vet inte hur man använder det i meningen?
Ibland kan ett och samma ord ändra meningens mening, beror på var det placeras.
För att undvika detta kan du använda den här webbplatsen.
Detta hjälper dig att skapa en mening korrekt.
Ange bara ordet så ser du många exempel på hur du använder ordet.