United States or Guinea-Bissau ? Vote for the TOP Country of the Week !

Słowo w Kontekście

Znasz słowo i jego znaczenie, ale nie wiesz, jak go użyć w zdaniu?
Czasami jedno i to samo słowo może zmienić znaczenie zdania, w zależności od tego, gdzie jest umieszczone.
Aby tego uniknąć, możesz skorzystać z tej witryny.
Pomoże ci to poprawnie stworzyć zdanie.
Wystarczy wpisać słowo, a zobaczysz wiele przykładów jego użycia.

Słowo Dnia

myśliwiec

Inni Szukają