Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !

Les paraules més habituals en català

54051 ensum
54052 casera
54053 s'avist
54054 m'enyoro
54056 burgeta
54058 plujana
54059 arrega
54060 grillat
54062 persigni
54063 escupi
54064 cretlla
54066 n'entorn
54069 unça
54073 tristeta
54074 cridessen

Paraula Del Dia

xurmeres

Altres Mirant