Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


No vingué el retorn de la calma fins a una hora molt tardana del dia, però fins i tot aleshores el pobre aneguet no gos

En ésser matí, l'estrany aneguet fou descobert tot seguit, i el gat començ

-Si em torneu a parlar d'això la llenço al pou, i va agafar la formatgera i la va rebotre contra un soc que hi havia prop de les lleves que sostenien una perola. La Roser, plorant, s'extasiava mirant aquells ulls de cel, aquelles galtes rosades i aquell caparró sedós, tot sentint una gran recança d'haver fet malbé els vestits de la nina que ara foren pel seu fillet, a qui tremolava la barba.

A casa no hi tenien pas inconvenient que anés jo a parar. El pare fins i tot va ajudar-me a netejar i embarrellar la gàbia, i la mare encarreg

-, tot blanc i rodó... gros ben com un meló...

Un bosc immens, bellugadís i remorós, ple de xiscles i rialles, com assotat per tempestats d'alegria; un bosc immens que fremia amb extremituds de joia; un bosc immens que caminava tot sol cap a l'Església, cap a l'Església... L'Església es veia de lluny, gaia, somrient, idíl·lica, il·luminada de ple a ple per la claror matinal de primavera.

-Fuig, home! ¡D'americanes ja no se n'ha de parlar més!... Ara tot han de ser africanes . ¿De debò, se suprimeixen ara les americanes?... -Est

Tot passant de Sheerness va ésser l'hora d'esmorzar. El nostre home no es trob

El sol queia a plom; en tot l'entorn no es veia una ombra i un fons de tristesa enorme s'esbandia calladament per la immensa soletat.

No em recaria pas de reconèixer tantes de virtuts amagades en la meva persona. -Doncs ! féu ell, tot agafant-me el puny. -Mira all

Paraula Del Dia

moderns

Altres Mirant