Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och strax han fick se Jesus, slet och ryckte anden honom, och han föll ned jorden och vältrade sig, under det att fradgan stod honom om munnen. Jesus frågade hans fader: »Huru länge har det varit med honomHan svarade: »Alltsedan han var ett litet barn; och det har ofta hänt att han har kastat honom än i elden, än i vattnet, för att förgöra honom.

Derför har jag lättare att förstå henne. Du bedömer henne som var hon en fallfärdig karaktär, liksom du sjelf; men hon är endast ett skröpligt litet femininum. Och denna skröpliga lilla tingest hade fattat ett rörande förtroende till dig; hon tyckte att hon kunde säga dig allt du skulle alltid förstå henne.

I de flesta städer hade de svensktsinnade segrat, ehuru röstskalan blifvit begränsad. Lagander dundrade mot de svensktsinnade och kallade dem tallriksslickare. Men John sökte lugna honom. "Det är vårt eget fel," sade han. "Vi nationelt sinnade ha inte nog energi och styrka. De svensktsinnade hålla ihop, det är naturligt. Men de skulle inte kunnat segra, om vi varit litet vaksammare."

Men han var i alla fall stolt över att åka i droskan: den var som ett litet hus och den hade gardiner, man kunde rulla för fönsterna, att det blev alldeles mörkt. var det, som om man åkt rakt genom natten. Hela vägen ut rullade han dem upp och ner. Nu åker vi genom dag och nu åker vi genom natt, sade han.

Ja, si det förstår jag mig inte , menade Carlsson, som hade litet lukt affärskutymer och visste, att man aldrig skulle avsluta några köp efter att ha druckit.

Han tittar ut genom ett litet fönster och nu ser han gröna stränder, blågröna vågor, höskutor och ångbåtar tåga förbi. Det var som en panorama eller som de sagt att teatern var.

Ack, att jag kunde göra det mildt, som jag har hjärta att vara god mot honom. Jag kan säga honom det med tårar i ögonen, jag kan kyssa hans händer, jag kan bemöda mig att göra det litet groft som möjligt, men säga det måste jag. Och blir han ond mig, låt . är han icke värd, att jag bryr mig om honom. Aldrig, aldrig vill jag tala illa om honom.

Äfven de små svarta barnen tycka om att höra berättelser, och det sättet fick den lille prinsen af Axum höra berättas om den store Guden i himmelen, alla tings skapare, och om hans son, Jesus Kristus, världens frälsare, som kommit såsom ett litet barn till jorden för att rädda de syndiga människorna från evigt fördärf. Men äfven andra lyssnade till dessa berättelser.

Jag betalade hennes utgifter en tid ... jag trodde, att det var min pligt som hennes bekant. Saliga äro de som tro frun talade litet

Men när hon blef litet större, fick hon veta, att det var strängarna, som sjöngo och dallrade, när far strök dem med stråken. Nu var hon "stor" och kunde själf sjunga enkla sånger, som far spelade.

Dagens Ord

isbelagda

Andra Tittar