Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Jesus fick se denne, där han låg, och fick veta att han redan lång tid hade varit sjuk, sade han till honom: »Vill du bliva friskDen sjuke svarade honom: »Herre, jag har ingen som hjälper mig ned i dammen, när vattnet har kommit i rörelse; och stiger en annan ditned före mig, medan jag ännu är vägJesus sade till honom: »Stå upp, tag din säng och Och strax blev mannen frisk och tog sin säng och gick.

Men den sista kvällen, när augustimånen redan var i nedan, gingo vi ensamma ned till bryggan och lade ut båten. För nattbrisen seglade vi ut den svarta fjärden, där den gula halvmånen målade glittrande strimmor, och kring vilken träden stodo mörka och underliga, bildande helt nya konturer, mot vad dagsljuset gav.

Ännu yr i huvudet efter mjödet natten, glömde han att låta bära bort säckarna, och de blevo stående bakom hasselbuskarna vid sidan. Det gjorde, att de i stor mängd samlade flugorna, som fortfarande kände lukten men icke längre kunde sätta sig kropparna, i stället med fördubblad envishet slogo ned allt, som kom i närheten.

Och Aron lät utropa och säga: »I morgon bliver en HERRENS högtidDagen därefter stodo de bittida upp och offrade brännoffer och buro fram tackoffer, och folket satte sig ned till att äta och dricka, och därpå stodo de upp till att leka. sade HERREN till Mose: » ditned, ty ditt folk, som du har fört upp ur Egyptens land, har tagit sig till, vad fördärvligt är.

Hon kunde min själ vara i stånd till att kliva hit in, tänkte han. God afton, välkommen, sitt ned. Men det gjorde hon icke.

Och Josua talade till HERREN den dag HERREN gav amoréerna i Israels barns våld; han sade inför Israel: »Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne, i Ajalons dal stod solen stilla, och månen blev stående, till dess folket hade tagit hämnd sina fiender. Detta finnes ju upptecknat i »Den redliges bok». Solen blev stående mitt himmelen nästan en hel dag och hastade icke att ned.

Och HERRENS Ande begynte att verka honom, medan han var i Dans läger, mellan Sorga och Estaol. När Simson en gång gick ned till Timna, fick han där i Timna se en kvinna, en av filistéernas döttrar.

Som han aldrig skrivit vers, hade han måst anmoda primus, vars latinska tal till föräldrar, lärare och målsmän han i gengäld uppsatt. Han skulle just börja, nationsvaktmästaren steg fram och viskade honom något i örat; han blev litet blekare än förut, bad om förlåtelse och gick ned åt porten till gatan.

Han sprang fram till mor i Sutre, tog henne i famn och svängde henne ned från kökstrappan. I jistininejistineje skrek gumman, yr i mössan. Greven smällde två kyssar de äppleröda gumkinderna, sade: Livet är kort, kära mor, men timmarna långa. Låt oss göra oss en riktigt glad dag. Min lilla grevinna sitter framför spegeln och skrattar åt sina vita små tänder.

nu människorna hade det tecken som han hade gjort, sade de: »Denne är förvisso Profeten som skulle komma i världenNär Jesus märkte att de tänkte komma och med våld föra honom med sig och göra honom till konung, drog han sig åter undan till berget, helt allena. Men när det blev afton, gingo hans lärjungar ned till sjön och stego i en båt för att fara över sjön till Kapernaum.

Dagens Ord

blårutig

Andra Tittar