Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


När gumman var kullpratad, gick Carlsson ner, knogade opp sin kista och sitt brännvinskrus, hängde sin tröja en spik vid fönstret och ställde sina sjöstövlar bredvid de andra skoparen. Därpå bad han om ett samtal, vid vilket Gusten skulle närvara, för nu skulle arbetet utdelas och var man sin post.

Och när hon tvingade sig att svälja, ville det komma tillbaka. I det samma började rummet gunga för hennes ögon och det lade sig som en skymning öfver dem. Det kom säkert af vakandet; hon måste hvila sig. Hon gick vacklande till de från sängen i en vrå hoplagda sängkläderna, hvilka hon sträckte ut sig, och bad barnen vara stilla, att hon skulle sofva litet.

Och jag jag måste ha fred: jag slog armarna om hans hals och bad honom stanna några minuter till. Han såg tveksamt god ut, blickade mig i ansiktet och småskrattade. Ni är dum! sade jag. Ni säger att jag icke kan längta. Har ni längtat efter mig? Ja, ja, ja! Nej, icke stanna ett par minuter. Jag måste , men jag kommer igen. Jaså, ni kan längta förfärligt?

Jag sysslade med ett och annat, under det tankarna gingo sina egna vägar. Jag hörde nog när Antti kom hem, men jag kom mig ej för att och tala med honom. Matsalen var ett neutralt område, där kunde vi bäst träffas. Mari gick och bad honom till frukosten; jag stod vid ändan af bordet, ett rof för stridiga känslor.

Mari knäpte sina händer och bad halfhögt "Fader vår" och "Herrens välsignelse". Holpainen hörde, att hon bad båda rätt, ord för ord. Månne en sinnesrubbad kan dem der, tänkte han. Hans sömn var försvunnen; han såg sin hustru, som föreföll att vara mycket orolig.

När namnet var uppskrivet, tog professorn Lundstedts hand och bad honom vara välkommen, anvisande honom sekreterarens rum, där han skulle lektions-schemat och inskriva sig i matrikeln.

Han var vid strålande lynne och berättade, bara berättade. Och han bet icke för hvad han sade, här var det naturligt att han talade fritt. Lägg er hand min! sade han alldeles omotiveradt. Naturligtvis gjorde jag som han bad, men efter en stund tog jag min hand bort igen. Jag ville icke trötta. Och har jag en känsla af att vara ful.

Axel hade haft flera motiv till sitt bad; först ett bestämt behov att svalka sig och släcka den förtärande elden, men sedan också begäret att genom en bravad sätta flickan i brand för den modigaste och mest riskerande av tillbedjarne. Men det låg inte för den kloka Mari, som bara förebrådde hjälten att han vätt ner sig.

Allt folket ifrån den kringliggande trakten av gerasenernas land bad Jesus att han skulle bort ifrån dem, ty de voro gripna av stor förskräckelse. steg han i en båt för att vända tillbaka. Och mannen, ur vilken de onda andarna hade blivit utdrivna, bad honom att följa honom.

När denne fick se Jesus, föll han ned sitt ansikte och bad honom och sade: »Herre, vill du, kan du göra mig ren räckte han ut handen och rörde vid honom och sade: »Jag vill; bliv renOch strax vek spetälskan ifrån honom.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar