Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Nu vill jag bygga ett hus åt HERRENS, min Guds, namn och helga det åt honom, för att man där antända välluktande rökelse inför hans ansikte, och hava skådebröden beständigt upplagda, och offra brännoffer morgon och afton, sabbaterna, vid nymånaderna och vid HERRENS, vår Guds, högtider; ty är det för evärdlig tid stadgat för Israel.

Spänn för båda två! Märren! Vi åker fläcken! Valborg! Valborg och Daniel. Töserna drogo sig baklänges inom grinden, baklänges mot köket. Basilius stod kvar. Raggen sade: Han har visst skräcken riktigt, Träsken. Såå? sade Träsken, stillnade av. Har jag skräcken? Och han fortsatte: Varföre , ? Varföre illfänas? Står icke våra liv i Herrens hand, nu och alltid?

Och han sade till Aron: »Tag dig en tjurkalv till syndoffer och en vädur till brännoffer, båda felfria, och för dem fram inför HERRENS ansikte.

Ja, deras land bliver en ödemark under förhärjelsens glöd, under hans vredes glöd. I begynnelsen av Jojakims, Josias sons, Juda konungs, regering kom detta ord från HERREN; han sade: säger HERREN: Ställ dig i förgården till HERRENS hus och tala mot alla Juda städer, från vilka man kommer för att tillbedja i HERRENS hus, tala alla de ord som jag har bjudit dig tala till dem; tag intet därifrån.

sade Mose: »Detta är vad HERREN har bjudit eder göra; skall HERRENS härlighet visa sig för ederOch Mose sade till Aron: »Träd fram till altaret och offra ditt syndoffer och ditt brännoffer, och bringa försoning för dig själv och folket; offra sedan folkets offer och bringa försoning för dem, såsom HERREN har bjudit trädde Aron fram till altaret och slaktade sin syndofferskalv.

Och du skall förgöra Ahabs, din herres, hus; ty jag vill Isebel hämnas mina tjänare profeterna blod, ja, alla HERRENS tjänares blod. Och Ahabs hela hus skall förgås jag skall utrota allt mankön av Ahab hus, både små och stora i Israel. Och jag skall göra med Ahab hus såsom jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons, hus, och såsom jag gjorde med Baesas, Ahias sons, hus.

skall den ene säga: »HERREN tillhör jag», och den andre skall åberopa Jakobs namn, och en tredje skall skriva sin hand: »HERRENS egen» och skall bruka Israel såsom ett ärenamn. säger HERREN, Israels konung, och hans förlossare, HERREN Sebaot: Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finnes ingen Gud.

Ty där beskär HERREN välsignelse, liv till evig tid. En vallfartssång. Upp, välsignen HERREN, alla I HERRENS tjänare, I som stån om natten i HERRENS hus. Lyften edra händer upp mot helgedomen och välsignen HERREN. HERREN välsigne dig från Sion, han som har gjort himmel och jord. Halleluja! Loven HERRENS namn, loven det, i HERRENS tjänare, I som stån i HERRENS hus, i gårdarna till vår Guds hus.

HERRENS smorde, han som var vår livsfläkt, blev fångad i deras gropar, han under vilkens skugga vi hoppades att leva bland folken. Ja, fröjda dig och var glad, du dotter Edom, du som bor i Us' land! Också till dig skall kalken komma; du skall varda drucken och ligga blottad. Din missgärning är ej mer, du dotter Sion; han skall ej åter föra dig bort i fångenskap.

Åt solen har han gjort en hydda i dem; och den är såsom en brudgum som går ut ur sin kammare, den fröjdar sig, såsom en hjälte, att löpa sin bana. Vid himmelens ända är det den går upp, och dess omlopp når intill himmelens gränser, och intet är skylt för dess hetta. HERRENS lag är utan brist och vederkvicker själen; HERRENS vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.

Dagens Ord

törnande

Andra Tittar