Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Huru kan han säga: 'Jag har kommit ned från himmelen'?» Jesus svarade och sade till dem: »Knorren icke eder emellan. Ingen kan komma till mig, om icke Fadern, som har sänt mig, drager honom; och jag skall låta honom uppstå den yttersta dagen. Det är skrivet hos profeterna: 'De skola alla hava fått lärdom av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom, han kommer till mig.

Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna. Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som fram den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och äro de som finna den.

vägen dit frågade han sina lärjungar och sade till dem: »Vem säger folket mig varaDe svarade och sade: »Johannes döparen; andra säga dock Elias, andra åter säga: 'Det är en av profeterna frågade han dem: »Vem sägen I mig varaPetrus svarade och sade till honom: »Du är Messias förbjöd han dem strängeligen att för någon säga detta om honom.

Genom den hjälp som jag har undfått av Gud står jag alltså ännu i dag såsom ett vittne inför både små och stora; och jag säger intet annat, än vad profeterna och Moses hava sagt skola ske, nämligen att Messias skulle lida och, såsom förstlingen av dem som uppstå från de döda, bära budskap om ljuset, såväl till vårt eget folk som till hedningarna

Ty jag kan icke tro att något av detta är honom obekant; det har ju icke tilldragit sig i någon undangömd vrå. Tror du profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror dem

sade prästerna och profeterna till furstarna och till allt folket sålunda: »Denne man förtjänar döden, ty han har profeterat mot denna stad, såsom I haven hört med egna öronMen Jeremia svarade alla furstarna och allt folket och sade: »Det är HERREN som har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad allt det som I haven hört.

Och HERREN hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt: »Vänden om från edra onda vägar och hållen mina bud och stadgar efter hela den lag som jag gav edra fäder ock vad jag har låtit säga eder genom mina tjänare profeternaMen de ville icke höra, utan voro hårdnackade såsom deras fäder, vilka icke trodde HERREN, sin Gud.

Se, därför skola dagar komma, säger HERREN, man icke mer skall säga: » sant HERREN lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land», utan: » sant HERREN lever, han som har fört upp Israels hus släkt och hämtat dem ut ur nordlandet och ur alla andra länder till vilka jag hade drivit dem bortOch skola de bo i sitt land. Om profeterna.

Nej, men mina ord och mina rådslut, de som jag betrodde åt mina tjänare profeterna, de träffade ju edra fäder, att de måste vända om och säga: »Såsom HERREN Sebaot hade beslutit att göra med oss, och såsom våra vägar och våra gärningar förtjänade, har han ock gjort med oss

Känner du till Swedenborg? Nej! Men min mor har hans arbeten, och det har till och med hänt henne underbara saker . . . Från ateism till Swedenborg tycks det bara vara ett steg! Jag ber att låna Swedenborgs skrifter, och min vän, denne Saulus bland de unga profeterna, tar med sig till mig Arcana Coelestia.

Dagens Ord

mässing

Andra Tittar