Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och ofta konungen gick till HERRENS hus, buro drabanterna dem; sedan förde de dem tillbaka till drabantsalen. Vad nu mer är att säga om Rehabeam och om allt vad han gjorde, det finnes upptecknat i Juda konungars krönika. Men Rehabeam och Jerobeam lågo i krig med varandra, länge de levde. Och Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begraven hos sina fäder i Davids stad.

i fridDärefter vandrade han igenom landet, från stad till stad och från by till by, och predikade och förkunnade evangelium om Guds rike.

Men utan att flyga långt med våra tankar tro vi, att den kubformade nya Jerusalems stad, hvars ofantliga ytinnehåll, särskildt grund af dess oerhörda höjd, vi knappt kunna fatta, har rum för alla de lyckliga varelser, som jorden skall kunna frambringa åtminstone under många tiotusentals år. Och vidare är det ju ej säkert, att denna fortplantning skall fortsätta i oändlighet.

Stå upp och ät och var vid gott mod; jag skall skaffa dig jisreeliten Nabot vingård. Därefter skrev hon ett brev i Ahabs namn och satte sigill under det med hans signetring, och sände brevet till de äldste och förnämsta i Nabots stad, de som bodde där jämte honom. Och hon skrev i brevet : »Lysen ut en fasta, och låten Nabot sitta längst fram bland folket.

Och jag skall föröka din livstid med femton år; jag skall ock rädda dig och denna stad ur den assyriske konungens hand. Ja, jag skall beskärma denna stad, för min skull och för min tjänare Davids skull. Och Jesaja sade: »Hämten hit en fikonkaka hämtade man en sådan och lade den bulnaden. Och han tillfrisknade.

När de hade kommit in i Sufs land, sade Saul till tjänaren som han hade med sig: »Kom, låt oss hem igen; min fader kunde eljest, stället för att tänka åsninnorna, bliva orolig för vår skullMen han svarade honom: »Se, i denna stad finnes en gudsman; han är en ansedd man; allt vad han säger, det sker.

Och mannen begav sig till hetiternas land; där byggde han en stad och gav den namnet Lus, såsom den heter ännu i dag.

HERRENS nitälskan skall göra detta. Därför säger HERREN om konungen i Assyrien: Han skall icke komma in i denna stad och icke skjuta någon pil ditin; han skall icke mot den föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den.

HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta. Därför säger HERREN om konungen i Assyrien: Han skall icke komma in i denna stad och icke skjuta någon pil ditin; han skall icke mot den föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den.

Ej himlens fästen stjärnor, rycka döda ned ur sky v. Men man kan komma till en stad, en by, En gård, ett torp, till världens alla nästen Berömd och oberömd, med penseln, lästen, Med allt. Men vill du gäcka mig? Åh fy! JULIA. Förlåt mig, onkel, saken är ny, oerhörd. En konstnär här orten! Från hvilket håll i världen kommer han?

Dagens Ord

ligga

Andra Tittar