Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Detta räcker en timme, och min nedslagenhet går sin kos. För att förströ mig och stilla sömnbegäret tar jag bibeln, vilken tjänar mig som orakel, och öppnande den måfå läser jag: »Men Herrens ande vek ifrån Saul, och en ond ande från Herren kvalde honom. Och Sauls tjänare sade till honom! Se, en ond ande från Gud kväljer dig.

Hör du vad jag säger, pojke! Ner med byxorna! Han lydde order med darrande, fumliga fingrar. Kalsongerna också! Han storgrät: Pappa, kära, snälla pappa, ja kan inte för strumpebanden. Kom får jag se! Minuten efter voro kalsongerna nere. Han låg sin fars knä. Han skrek hela tiden: Lilla, älskad de pap pap När det hela var undanstökat, sade hans far: Vill du i skolan nu? Ja.

Hon var svag och sjuk ännu, och hon orkade icke tala mycket. Men hon kunde dock höra , vad jag sade henne. Hon visste, att våren kom, och hon gladde sig åt vårblommorna, som stodo hennes nattduksbord. »Vad vi varit lyckliga, Georg», sade hon. »Vad vi ha varit lyckligaDet var med en ton av den mest skärande smärta hon frampressade dessa ord.

»Min man kunde annars gerna», sade den lilla bleka frun som under samtalet suttit tyst och följt de andre med sina blå dufvoögon. »Min man och herr Zimmermann äro goda vännerFru Zimmermann började tala om sina resor och herr Hedström spetsade öron som en gammal trumpetarhäst när han hör en hornsignal. När herrskapet sade farväl måste fru Zimmermann lofva att tillbringa en afton hos dem.

Flickorna skrattade. Hanna skulle visst inrätta något slags asyl för vanartiga pojkar, sade Alma, jag har hört dig säga det engång. kan du taga Valter Hagen till din första patient, inföll Bertha. Han är redan halft förfall, fastän han ännu är bara en skolpojke. Jag har hört det, sade Hanna och hoppade ned från bordet.

Därefter kommo Johannes' lärjungar till honom och sade: »Varför fasta icke dina lärjungar vi och fariséerna ofta fastaJesus svarade dem: »Icke kunna väl bröllopsgästerna sörja, länge brudgummen är hos dem? Men den tid skall komma, brudgummen tages ifrån dem, och skola de fasta.

Och han insatte Josua, Nuns son, i hans ämbete och sade: »Var frimodig och oförfärad; ty du skall föra Israels barn in i det land som jag med ed har lovat åt dem, och jag skall vara med dig

Han har också varit vid gränsen, men motats över den av den unga barnensdagskvinnan och tagit före oss tåg. Livet har sina stormar. Den fetaste av de tre cyklisterna lade från sig jordgubbsskeden och tände en ny cigarrett. Ah! sade han. En lagom lång cykeltur, ett kallt bad i solnedgången och en lagom stark måltid alla ljuvligheters ljuvlighet och krona.

Och om du bliver törstig, till kärlen och drick av det som mina tjänare hämta föll hon ned sitt ansikte och bugade sig mot jorden och sade till honom: »Varför har jag funnit sådan nåd för dina ögon, att du tager dig an mig, fastän jag är en främlingBoas svarade och sade till henne: »För mig har blivit berättat allt vad du har gjort mot din svärmoder efter din mans död, huru du har övergivit din fader och din moder och ditt fädernesland, och vandrat åstad till ett folk som du förut icke kände.

Mannen från landsorten tog den unge eleganten i knapphålet och ledde honom ut ur ljusgården, ut genom virveldörren, ut gatan, fram till fönstret med pälsmössan pinnen och sade: Just den mössan vill jag köpa! Just den mössan! De tre herrarna återvände i affären.

Dagens Ord

suham

Andra Tittar