Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Om jag undantar de nätter hemma för länge sedan, pappa ännu levde, mest uteblev, men stundom likväl kom hem och med mycket buller, slagsmål gunås och svordomar for fram till klockan fyra morgonen, kan jag försäkra dig, att det för övrigt alltid var stilla om nätterna i vår verkstad, där vi sov, att inte det minsta glas bräcktes. Det är jag van vid.

Varför haven I fört HERRENS församling in i denna öken, att vi och vår boskap måste här?

Och åter igen kom hon med ungen i största hugg och rapporterade, att »menniskan» kräfde tillsyn, ty nu ville hon vispa upp alla de tio ägg, som vi skulle ha »förloradeHertha sade hastigt något, som ej hördes ut i köket, satte af i Ellens spår och kom tillbaka med en blandning af hälft äggröra och hälft förlorade ägg, i vacker förening ett fat.

Men jag får inte bo ön. Jag har stört friden. Det är synd, sade jag, ty det är en härlig ö. Och tänkte jag: Där fick jag en historia alldeles gratis och en midsommarhistoria till. Kors, underligt! Vi tar en bil, sade F. Nej! sade jag, vi tar en spårvagn. Det blir billigare. Sockret håller att ta slut och man får bara köpa ett kilo i taget. Vi togo en spårvagn. F. hade tre paket.

Hem skrek en af flickorna, en murbrukstillblanderska från ett af byggeragen, hem, hvem talar om hem här? Bry vi oss om hem, vi som nu engång kommit hit! Tror hon vi ha några våningar, efter hon talar om hem! Eller hustrur och barn? Tror hon det, madam? Här ä' vi bara gamla ungkarlar, och ge tusan allt hvad hem heter! Vi tycka om friheten vi! Hurra för den!

Ett ögonblick gick under tystnad, rusade Bertha upp: nu se vi alla ut som tusenåriga filosofer, det står jag inte ut med. Pass , Bibbi, der har du natthugg! O

Allenast dottern Sion står kvar där, såsom en hydda i en vingård, såsom ett vaktskjul ett gurkfält, såsom en inspärrad stad. Om HERREN Sebaot icke hade lämnat en liten återstod kvar åt oss, vore vi såsom Sodom, vi vore Gomorra lika. Hören HERRENS ord, I Sodomsfurstar, lyssna till vår Guds lag, du Gomorra-folk.

Men se'n man ätit var det ju kväll och åter liggdags. "Int kan vi lägga oss nu igen, bra som vi ha de", tyckte Maglena. "Förresten vet vi int om de är midt i natta eller lid emot moron." Hon gick beskäftigt och ordnade om i kunten. "Vet vi int?! Jag har väl klocka, som säg hva tid de' är!"

Det är illa av honom i alla fall att inte hålla sig hemma, där han har goda föredömen och gott folk att värna sig till. Men vad säger bruden? Ska vi dra sta, eller ska vi bida? Bruden hördes, och fastän hon var mycket ledsen, ville hon ändå, att man skulle börja, för att kaffet stod och blev kallt eljes.

Och när han såg krogmadammen sitta nerhukad och med bortvänt ansikte sade han: Var inte rädd, lilla madammen, det är inte henne de vill åt. I krogdörren stod en skock arbetare, tysta och lyssnande till tjutet, som förnyades. Det är inte en hund, sade Sörman. Det är någon som härmar. Vi se, vi se. Han trädde ut trappan, dörren stängdes bakom honom och han stod i mörkret.