Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Jag sitter och tänker julen, sade författaren till den lilla flickan som var hans dotter. Tror du att det blir någon jul i år?

Jag blir ursinnig efter första försöket, till följd av både huvudvärken och det fåfängliga i mina operationer, eftersom allt går bakvänt. Sedan jag omsmält massan tre gånger över eldhärden, ser jag efter i degelns inre. Boraxen har bildat en dödskalle med två lysande ögon, vilka skära igenom min själ som en övernaturlig ironi. Ingen metallisk bottensats! Och jag avstår från att fortsätta.

För hon ska förstås vara tandlös, och det blir som tunnbröd och kaffe åt gammelfarmor." "Tänk, hon är slugare än jag", sade Månke, som kom med två näfvar frusna lingon till syskonen, han hade tagit dem godt som "inne i rummet". "För si ni jag gick och klaffsa och sökte efter vatten sprang hon rätt ner till en lill'bäck rakt här bredvid.

Men blir det en fin och anständig bolagsmiddag, anmäler jag mig som festtalare. Ingenjören gick hem. Han smög sig utmed husraderna och pratade en smula för sig själv. Han mötte Liter-Pelle i spetsen för sju sopande gubbar. Sopningen avstannade, gubbarna stödde sig emot sina kvastskaft och stirrade ingenjören. Och Liter-Pelle, som gick i bakrus, viskade tämligen hörbart: Den fan är full.

De två bekymra mig inte stort. Den tredje är den där bonden Henriks hustru Grädel. Måtte hon inte ställa till med någon olycka. Grädel! utbrast Hans Hinz och höjde ögonbrynen ända till hårfästet. Efter en stund sade han, lugnt och trohjärtat: Hon blir inte farlig. Hon vet ingenting. Nej, vad skulle hon också veta? mumlade herr Schüler en smula förlägen.

Är Toimila-Hedda oduglig? Hon passar inte för dig. Men hon skall passa för mig, for mig och ingen annan. Är hon dålig? Jag tror ni är ifrån er, far! Du har varit gift en gång förr, Ella. Om du tar dig ny hustru, inte blir det Toimila-dottern, det vet jag! Ella bleknade. Men han sträckte fram sin breda, trotsiga haka och log sitt hånfulla löje.

En dag tog det henne ömt om hjertat det han sade, hans varma ord. Han var vänlig, han bad mycket, det var omöjligt, hon kunde ej säga nej. » Erik, efter det ärmenade hon, »efter det är, blir jag väl dervid, lemnar tjensten och blir din hustruErik blef flat, men han dolde sin missräkning och gick skenbart in hennes tankegång.

När man är sjuk blir man blöthjärtad, tänkte han. Nu skall jag börja arbeta igen. Nästa dag kom en pojke cyklande förbi landsvägen och lämnade ett brev. Det var från Nilenius. Med en svordom bröt han det och läste: “Käre vän. Du har visst etablerat dig som en eremit och skall utvidga din själ i ensamheten, som den där galningen Arvidsson säjer, men det är inte nyttigt.

"Se", sade han, "se, sen trettio vintrar tillbaka Hvilar du här; säg själf, om de sår, här blödt och igengrott, Stört din ro och förbittrat din fredade sömn vid mitt hjärta? Blir af din dotter en gång den saknade mindre värderad, Om en kula, ett svärd ojämnat hans hull, han kommer, Har af hans ärriga famn hon ett svalare möte att vänta?

Mitt dagen händer det att Anna-Clara kommer och viskar i mitt öra: I kväll Kajsa ! Ty Kajsa är en hemlighet mellan oss. Emanuel vet inte om henne och inte heller Karl-Olof. Hon lever för oss om kvällarna, det blir tyst och sömnen gläntar dörren. Ja, det händer ibland att Anna-Clara drömmer om henne.