Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Sedan fremlingen helsat och emottagit en pipa, hvars ambra munstycke glänste af juveler, blifvit bestänkt med rosenvatten och fått sina knän utbredd en guldbroderad handduk, samt börjat dricka en kopp väl omsqvalpadt kaffe som bjudits honom, började Murad samtalet, sedan man förut vexlat några artigheter.

Förr drack han endast sitt kaffe klockan 8 Novum med litet smör och bröd; nu fördes han kl. 9 morgonen till ett väldigt dukat bord med brännvin, öl, varm mat och kaffepannan som dessert. I sällskap med ett dussin andra studenter fördes ett muntert samspråk och som man vanligen druckit något kvällen förut fann man inga hinder för att ta halvan.

Var han sämre än de andra kamraterna, som om söndagarna fingo kaffe med färskt bröd och andra läckerheter, som han aldrig såg en skymt af? Åh, nej, han var lika god som de, och sina läxor kunde han bättre än många af dem. Men i dag, han nu var ensam herre täppan, skulle han sannerligen skaffa sig någonting godt att äta han också.

"Nu är ni bröllop, mycket ni vet det", log hon emot barnen. "Är ni från Frostmofjälle, har ni äti barkbröd nu ett par år. Men i dag ska ni äta risgrynsgröt och vörtlimpa med smör, och kött, och kaffe ska ni ha och doppa mycket ni orkar." Bruden ropade kokmoran, som stod trappan till bryggstugan.

För den, vars sinne är upptaget av den åttafaldiga sanningen, äro dessa ljud som ett avlägset fågelkvitter. Vad är kaffe och kakor mot mahâyâna, den stora vägen till frälsning? Vad är kaffe och punsch mot hînayâna, den trånga vägen? Vad är whisky och soda mot drömmen om nirvâna?

den äntligen var slut, gick värdinnan fram och kysste sin man och sedan gjorde alla barnen detsamma. Den allvarlige mannen och fadern såg mig med en blick som sade: lycklig är jag i mitt familjeliv hur har du det? , vi drucko kaffe och jag stannade i huset ett gott stycke in aftonen, ty jag hade för tillfället ingen annanstans att ta vägen.

Med det samma brast hon nytt ut i gråt. Han hörde vid dörren den undertryckta snyftning och de häftiga suckar, som hon förgäfves försökte qväfva. vände han om, gick genom salen till sitt rum, stängde dörren med något hård hand och vred den i lås efter sig. När pigan morgonen kom in med fruns chokolad och herrns kaffe, hade den lilla frun just somnat. Med utvattnade röda ögon såg hon upp.

Gör han affärer i kaffe, ägnar han sin uppmärksamhet åt kaffe; gör han affärer i socker, ägnar han sig åt socker och låter kaffet vara han blandar inte ihop dem, utom när han dricker sin kopp kaffe med socker i.

Men när han kommer in till fyren, och mästarn tar emot honom med en kopp kaffe och brännvin, tycker han det roligt att det är överståndet: Det var ett hundväder! är allt vad han kan säga om saken, ty han har upphört reflektera över det ändamålslösa i den långa färden, som ändå tar slut, när han tar slut.

Kaffe och te och sydfrukter ska ju folk alltid ha. Därmed lämna vi Göransson. Anna-Lisa var fyra år och är dotter till Göranssons. Hon är den yngsta dottern. Hon är alltså 6 år. Tänk, vad tiden går! kriget kom, flyttade Göranssons in från landet.

Dagens Ord

slagdängor

Andra Tittar