Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Men damerna Theander stego ur vagnen, ställde upp sig i en linje samt marscherade med taktfasta steg fram mot trappan i det de räknade: ett tu, ett tu. Det var inte deras vanliga sätt att uppträda, men de hade kommit överens om att slå sig lösa, ha roligt och roa.

Det är någon av väringarna som fått värk i nacken av att ligga svärdet. har han ställt sig sjuk för att litet roligt hos mina snälla och ömsinta tjänarinnor. He! Ha ni läkemedlen klara? Söta bra vinet och tag det kvickt från glöden, just som det börjar susa... Han blev avbruten mitt i sina förnöjda betraktelser och råd, och det var nära, att den inträdande trampat honom handen.

Hon tryckte fingerspetsarna mot hans mun. Jo, det gör ont. Och det är det, som är det roliga. För det känns, Allt, som är roligt, gör ont. Det gör ont att möta en slarver vägen, köpa honom och föra honom hem, behandla honom som prins och storsultan och taga stryk av hans händer. Det gör ont någonstans djupet, dit ingenting annat tränger. Och därför är det roligt. Nu vet du!

Ett brev fanns det också i lådan, och i det uttalade farsgubben sin tillfredsställelse med, att jag äntligen kommit in affärsbanan, och att morsgumman, som ville att jag skulle fira en kristlig jul ute i det hedniska landet, plockat ihop lite smått och gott åt mig för julafton 'och kanske det kunde vara roligt för mig att bjuda mina vänner svensk julmat'. Gud välsigne gumman!

Hanna du, Hanna! Hvad du skrämde mig! Tänk, om jag fått slag af glädje. Goddag, goddag, ser du, att jag nickar! Hvarifrån har du regnat ned? Oj, rysligt roligt! Och bra du simmar. Vill du se hur jag dyker .

Ni tror kanske att jag har roligt själv? Ni vet inte vad det vill säga för en skeppare att sätta bort sitt fartyg. Jag får börja om igen som styrman. Jag skulle hem och gifta mig ty jag har fästmö; men därav blir nu ingenting, ty jag förlorade allt mitt, som jag hade med mig.

Hur många som ville, finge komma. Sven sjöng och log, och de stora blå ögonen blänkte. Varför skulle han vara rädd för att sjunga, när han själv tyckte det var roligt, och han för resten sjöng vackert? Det hade mamma sagt, och när hon tyckte det, måste ju alla tycka detsamma.

Jag försökte säga något, något roligt, förstår bror, för att visa mig trevlig, och sade jag där skämt: »Det är väl samma klocka som jag lämnade i går!?» »Tror ni vi byter ut de belånade varornasade biträdet och gav mig en arg blick. Hon såg icke upp från sin bok. Och nu började det!

Nu var hon glad och vänlig åter, nickade åt mig och sade: "i morgon, Helena, i morgon. Ack du vet ej hur roligt det blir?" Hon gick nu hvarje qväll ordentligt till hvila, och sade blott meningsfullt nickande: "i morgon, i morgon!" I går ville vi ännu slutligen göra ett försök; många hade förut blifvit gjorda. Medan hon sof utburos hennes lappar och allt, hvad som påminte derom.

Jag stod som fastvuxen; rundt omkring mig stod en hop lustiga figurer af allehanda slag, de pratade alla och väntade att göra en lång resa, och jag tyckte, att det var roligt att höra dem. Dessutom såg jag i spegeln som jag nu hade i handen istället för daggdroppen, att jag såg rolig ut, att jag hade just lust att skratta åt mig.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar