Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ä, det kostar bara trettio tu par spö, inföll Spöqvist, hi, hi, hi, bara trettio tu par spö, enligt missgärningsbalkens 15:de kapitel. Det är en småsak för en sådan bondrygg. Och talar han om sin far, som stupat i krig! Likasom det skulle gälla inför lagen och fria hans hud för stryk! Kors befängt! hjärtinnerligt lustigt! Rappa honom nu, Brackander!

Ett, tu, tre, just som de lågo inunder samlingsplatsen, hördes ett susande i luften som om tolvhundra ejdrar flugit upp, därpå ett dån, som om det kommit inifrån berget, och ett krasande, som om hela holmen spruckit. Vad hålen! var allt vad Carlsson hann säga, ty i nästa ögonblick kom ett stenregn plumsande omkring båten, efterföljt av ett grusregn och ett hagel av småsten.

Därpå fortfor han viskande: det var hon som var brottslingen. Men säg, vad tror ni har hänt därute skäret; vad tror ni om saken? Ja, kära doktor, vad mänskorna föra för liv därute i ensamheten, det är inte gott och säga, och sjutton års äkta liv tu man hand, det går aldrig bra. Ja, jag vet saker därute, jag vet saker... ja, ja!

Knappt ledig från Sägnerna, tog Runeberg i tu med Kan ej , familjemålning i tre akter, ett lustspel inhemsk botten, där dock gestalterna episkt vis blifvit alltför skarpt utpräglade för att röra sig med den lätthet, lustspelet fordrar scenen; som läsdrama har detta täcka och graciösa stycke sin fulla verkan.

Det är alldeles förbannadt att man aldrig kan vara i fred. Eh bien, Claire, qu'as tu? Clara låg i sin lilla jernsäng och kastade sig af och an. Hennes ögon voro feberaktiga, de magra, bara armarne slängde hon omkring än täcket och än öfver hufvudet. Vid faderns inträde satte hon sig upp i sängen och stirrade med de vidöppna ögonen honom.

Rickeligh med mongha dygder tigh Naturen högdt haffver begåffvat, Som dageligh låta see sigh Och mången tig haffver låffvat, Alen then last, Ther med tu migh plågar fast, Hafver aldrigh ingen behagatt. Ingen sten ähr funnen hårdh, Som sigh icke låter beveka Eller alldeles nöta bortt Aff stål eller af vatnet veka.

När skymningen fallit, satte han sig farstukvisten att röka, vid skenet av lagårdslyktan, som var uthängd till eklärering. Ett, tu, tre hörde han glam backen och ett fruntimmer syntes omgiven av kamraterna, som ville bjuda upp henne till dans. Han kände kvinnorösten som bekant, och i nästa ögonblick stod Mari framför honom.

Modern hade hoppats att han skulle tillbringa dagen hos henne, att de skulle ha ätit en liten festlig middag tillsammans tu man hand, med ett glas godt vin. Hon vågade sig emellertid icke fram med sin inbjudning nu, utan svarade i stället genast ja till hans. »Du blir ensam dam törs dufortsatte han i en lindrigt sarkastisk ton, men med en anstrykning af godmodigt skälmeri. Törs!

De tre kvinnorna gingo som råttor kring katten för att binda bjällran honom, men ingen vågade. Emellertid hade spiselden slocknat av, vinden pressade genom fönsterrutor och otäta väggar och gubben, som satt i strumplästen, måtte ha blivit kall, ty ett, tu, tre lyftes huvudet, munnen öppnades vid gavel och tre anskrin, som när räven ger opp andan, kommo kvinnorna att haja till.

Ett, tu, tre, ett tu tre, räknade Träsken, steg över tröskeln, fiolen intryckt mellan hakan och axeln, till hälften dold under öronlockarna, armen bågad, fingrarna knäppande. Ett, tu, tre. ! Knäna lätt böjda. Ett steg åt sidan. Ett tu tre, ett tu tre. Små steg, små steg! Halvt slag om. Nej, åt vänster. Damen till höger. Ett tu tre, ett tu tre.

Andra Tittar