Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Fyrtiotvå år gammal var Ahasja, är han blev konung, ock han regerade ett år i Jerusalem. Hans moder hette Atalja, Omris dotter. Också han vandrade Ahabs hus' vägar, ty hans moder var hans rådgiverska i ogudaktighet. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon likasom Ahabs hus; ty därifrån tog han, efter sin faders död, sina rådgivare, till sitt eget fördärv.

Den, som kom med något ont om henne, den for med lögn och sade inte det sant var. Nej, det gjorde den visst inte. En sådan snäll och rättrådig kvinna får en leta efter i hela Sveriges rike. Stellan satt tyst och hörde , tyst och lycklig. Jo, nu förstod han. Om hans mor levat skulle hela hans liv varit annorlunda. Också han skulle ha varit en god och rättrådig mänska.

gav du dem i deras ovänners hand, att dessa förtryckte dem; men när de i sin nöds tid ropade till dig, hörde du det från himmelen, och efter din stora barmhärtighet gav du dem frälsare, som frälste dem ur deras ovänners hand. När de kommo till ro, gjorde de åter vad ont var inför dig.

De voro en mur för oss både dag och natt under hela den tid vi vistades i deras grannskap, medan vi vaktade hjorden. betänk nu och se till, vad du bör göra, ty något ont är nog beslutet mot vår herre och över hela hans hus; och han är ju en ond man, att ingen vågar säga något åt honom

Gumman ropade först några hoj efter honom, men utan att svar. Ja, han , mente gumman; si det är med Gusten, att han alltid har varit liksom lite slög och doven, utom när han kan komma ut sjön med bössan. Men Carlsson ska inte se åt'en, för det är inte något ont me'n.

Hans moder hette Sebida, Pedajas dotter, från Ruma. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon, alldeles såsom hans fäder hade gjort. I hans tid drog Nebukadnessar, konungen i Babel, upp, och Jojakim blev honom underdånig och förblev i tre år; men sedan avföll han från honom.

Men du har icke varit sådan som min tjänare David, som höll mina bud och följde efter mig av allt sitt hjärta, att han gjorde allenast vad rätt var i mina ögon; utan du har gjort mer ont än alla som hava varit före dig och har gått bort och gjort dig andra gudar, nämligen gjutna beläten, för att förtörna mig, och har kastat mig bakom din rygg.

Tag dig till vara, att icke den onda tanken uppstår i ditt hjärta: »Det sjunde året, friåret, är nära», och att du ser med ont öga din fattige broder och icke giver honom något; han kan ropa över dig till Herren, och kommer synd att vila dig.

Ett spenabarn skall leka invid en huggorms hål och ett avvant barn sträcka ut sin hand efter basiliskens öga. Ingenstädes mitt heliga berg skall man göra vad ont och fördärvligt är, ty landet skall vara fullt av HERRENS kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.

Eftersom du har sålt dig till att göra vad ont är i HERRENS ögon, därför skall jag ock låta vad ont är komma över dig och skall bortsopa dig, och av Ahabs hus skall jag utrota allt mankön, både små och stora i Israel.

Dagens Ord

ligga

Andra Tittar