Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


kom hagel och eld, blandat med blod, och det kastades ned jorden; och tredjedelen av jorden brändes upp, och tredjedelen av träden brändes upp, och allt grönt gräs brändes upp. Och den andre ängeln stötte i sin basun. var det som om ett stort brinnande berg hade blivit kastat i havet; och tredjedelen av havet blev blod.

Det var väl om spöken, andar, gastar, troll och all sorts otyg, hon har väl varit Rastekais berg och firat »mörkrets seger öfver ljuset» julnatten, hon har väl åkt i pulka med en ren ända upp till iskungens hexfest och der slagit eld med sin näsa mot de andra trollpackornas, eller hur? Om du inte blir allvarlig, Antti, tiger jag som en mur och du får ingenting veta.

Teodoros uppmanade Krysanteus att med Hermione följa honom dit. Där vore de i grannskapet av Aten och kunde återvända, när helst ett gynnsamt tillfälle yppade sig, eller fly över havet till andra världstrakter, om Sunions berg icke längre förmådde värna dem. Flykten beslöts, och Teodoros biträdde verksamt med förberedelserna.

Och när han gick utför den solgnistrande dalen kom det en syn för hans inre, ett ansikte såg honom med en gång stränghet och kärlek. Han såg en äng med oliver kring ett berg, en ensam och fattig man gick in bland träden. Och ut ur skuggorna kom hans röst, genomträngande som järn, barmhärtig som solsken: Älsken i mig? Men han slog bort det och försökte skratta.

Han sade till honom: »AbrahamHan svarade: »Här är jag sade han: »Tag din son Isak, din ende son, som du har kär, och bort till Moria land, och offra honom där såsom brännoffer, ett berg som jag skall säga dig

Nu var ej mera tid att sofva; nu blef det brådtom att väcka alla fläktar som sofvo i nejden, för att komma och leka med de ljufva dofterna och sprida dem kring dal och berg. Och det blef en lustig lek ni tro. Danserskan. Rosa var alls icke vacker.

Hela Palestinas yta, och icke minst Jerusalem, kommer dock att undergå stora förändringar före de tusen årens begynnelse. Esaia säger: "Det berget, der Herrens hus är, skall varda stäldt uppöfver andra berg och upphöjdt öfver andra höjder," 2:2. Sakaria säger: "Hela landet skall förvandlas och blifva lik Jordanslätten, och staden skall varda hög och trona sitt rum," 14:10.

Men Mose ropade till dem; vände Aron och menighetens alla hövdingar tillbaka till honom, och Mose talade till dem. Därefter kommo alla Israels barn fram till honom, och han gav dem alla de bud som HERREN hade förkunnat för honom Sinai berg. Och när Mose hade slutat sitt tal till dem, hängde han ett täckelse för sitt ansikte.

I det tjugufemte året sedan vi hade blivit bortförda i fångenskap, vid årets begynnelse, tionde dagen i månaden, i det fjortonde året sedan staden hade blivit intagen, just den dagen kom HERRENS hand över mig, och han förde mig ditbort. I en syn från Gud förde han mig till Israels land och satte mig ned ett mycket högt berg, och detta var likasom en stad byggd söderut.

Ty mitt heliga berg, Israels höga berg, säger Herren, HERREN där skall hela Israels hus tjäna mig, många därav som finnas i landet; där skall jag finna behag i dem, där skall jag hava lust till edra offergärder och till förstlingen av edra gåvor, vadhelst I viljen helga.

Andra Tittar