Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Tills solskenet, om det var en vacker dag, föll in sned genom rutan, började leka bland tapetens vissna blommor, klippte av hans bekymmer och lockade honom ut.

Jag trodde att jag var som annat folk, att en kunde älska mig, när jag var sådan jag borde. Men jag var inte skapt till att länge inbilla mig sådant. Du tålte inte fattigdomen, och barnen, som du inte rådde med, blef det många utaf. Jag var gammal och tungsint, du skulle ha ungt och friskt blod. Ja, ja! lika barn leka bäst.

Han hade träffat dem barnbjudningar och i parken, där han brukade leka, medan Kerstin satt och stickade strumpor under ett träd. Och han var redan fiende med flera av dem . Han hade slitit leksaker ur händerna dem eller de honom. Där stod en, som han brutit sönder en vagn för.

De kröpo tillbaks ditupp, bakom mon i det lilla trollslottet, där han i ett ögonblick hade förstått, att en förändring skulle kunna inträda i hans liv, ty det hade han sett henne, att hon ville ha honom, att hon kanske skulle vara i stånd att ta honom mot hans vilja, och vad skulle sedan ske? Åtminstone blev det icke mer att leka.

Hon satte sig upp i sängen och betraktade mannen, som låg med ansiktet till hälften nedborrat i kudden. Och åter såg hon, att hans ansikte var ganska likt ett barns ansikte. Hon fick lust att leka med honom, kela, bära honom, trycka honom hårt mot bröstet. Hon tog sin huvudkudde, lade den armen och strökt den kärligt med kinden.

Vad skulle han hitta nu, när han inte längre hade Edgar att leka med ? Men ju längre han satt och såg den stympade hästen, ju mera tyckte han att dess gamla fullkomligheter växte fram nytt under all den sorgsna ömhet, han göt över den ur sitt hjärta.

"Ser ni, der ligger en underlig sak", sade en fläkt. "Åh det är ju bara ett frö", sade en annan. "Vänta jag vet", sade en, som såg mycket snusförnuftig ut, "ser ni, just här stod den der präktiga blomman som var rik sköna dofter, att de räckte till att leka med hela dagarne om och att bära omkring.

Där hade han mycket att se och leka med, och ingen störde honom.

Jag har ingenting annat att förlita mig än mina egna livsår, som äro hastiga och korta, och er, trälar. För första gången behöver jag människohjälp. Jag har klätt och fött er som mig själv. Min vadmal och min mat har varit er vadmal och er mat. Ni ha fått sova och vila, och jag har varit mån om att låta er leka och förlusta er.

Herr Alrik åhörde den stående och med mössan i handen såsom när man hör folksången, och under det han hörde, började det att leka för honom; den vita fyren, smal opptill och vidgande sig mot grunden som en kjol, blev sjöjungfrun med eldögat; havets unga tärna, som sjöng honom till sig, blev långa Majken Bernhardsberg, som blinkade oskickligt... nej, det fick inte vara hon!

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar