Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och I själva haven gjort ännu mer ont, än edra fäder gjorde; ty se, I vandren var och en efter sitt onda hjärtas hårdhet, och I viljen icke höra mig. Därför skall jag ock slunga eder bort ur detta land, till ett land son varken I eller edra fäder haven känt, och där Skolen I tjäna andra gudar både dag och natt; ty jag skall icke hava någon misskund med eder

Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna. Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som fram den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och äro de som finna den.

I, upplysta hedningar, fortfor Teodoros, ären stolta aristokrater; I talen om en tro för de utvalda andarne, de visa och tankekraftiga; om en annan för den stora hopen. I viljen hava kärnen för er och kasta skalet till mängden. Mot denna uppfattning har samma hop själv förklarat sig, och denna motförklaring är kristendomen.

Centurionen ropade, att man ville tala med nybyggarnes överhövding. I stället för denne nedkom en annan man, väl väpnad och av krigiskt utseende. Det var samme novatian, som vi sett deltaga i nybyggarnes krigsråd. Vad viljen I? ropade novatianen, medan han ännu stod något avstånd. Underhandla, svarade prästen, som var ingen annan än biskop Petros.

O du mitt krossade, mitt söndertröskade folk, vad jag har hört av HERREN Sebaot, Israels Gud, det har jag förkunnat för eder. Utsaga om Duma. Man ropar till mig från Seir: »Väktare, vad lider natten? Väktare, vad lider nattenVäktaren svarar: »Morgon har kommit, och likväl är det natt. Viljen I fråga mer, frågen; kommen tillbaka igenUtsaga över Arabien.

Viljen I därför, med Guds hjälp, under vaksamhet och bön bruka Guds ord och söka eder Frälsare i hans heliga nattvard? Svar: Ja. Sedan dessa frågor äro af barnen samfält besvarade med ja, säger prästen: Älskade barn!

Men om I viljen höra mig, säger HERREN, att I sabbatsdagen icke fören någon börda in genom denna stads portar, utan helgen sabbatsdagen, att I den icke gören något arbete, skola konungar och furstar som komma att sitta Davids tron draga in genom denna stads portar, vagnar och hästar, följda av sina furstar, av Juda man och Jerusalems invånare; och denna stad skall förbliva bebodd evinnerligen.

Och Jakob, deras fader, sade till dem: »I gören mig barnlös; Josef är borta, Simeon är borta, Benjamin viljen I ock taga ifrån mig; över mig kommer allt detta svarade Ruben sin fader och sade: »Mina båda söner du döda, om jag icke för honom åter till dig. Anförtro honom åt mig, jag skall föra honom tillbaka till digMen han svarade: »Min son får icke fara ditned med eder.

Man hade ju kunnat sälja den för mer än tre hundra silverpenningar och giva dessa åt de fattigaOch de talade hårda ord till henne. Men Jesus sade: »Låten henne vara. Varför oroen I henne? Det är en god gärning som hon har gjort mot mig. De fattiga haven I ju alltid ibland eder, och närhelst I viljen kunnen I göra dem gott, men mig haven I icke alltid. Vad hon kunde, det gjorde hon.

Pilatus svarade dem och sade: »Viljen I att jag skall giva eder 'judarnas konung' lösHan förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta. Men översteprästerna uppeggade folket till att begära att han hellre skulle giva dem Barabbas lös.