Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


du nu icke bedja för detta folk eller frambära någon klagan och förbön för dem; ty jag vill icke höra, när de ropa till mig för sin olyckas skull. Vad har min älskade att göra i mitt hus, hon, ja, hela hopen, övar sådan skändlighet? Kan heligt kött komma såsom offer från dig?

Bekännelsens enhet, den enda allmänneliga kyrkan, vänner! Bort med prästen, slå ned lögnprästen! Hennes ord hade återtänt fanatismen. De ursinnigaste i hopen rusade fram för att kasta sig över sitt offer. De fattade i Anastasia, som skylde gubben med sin kropp, och sökte rycka henne bort.

Gräset stod högt till låret och var tjockt som en fäll, att Carlsson måste redogöra för den nya ängskötseln; hur han låtit röja ur löv och fjorårsgräs, jämna ut mullvadshögarne, i frostfläckarne och vattna över med gödselsaften. Därpå anordnade han som en kapten sin trupp, gav hedersplatserna åt de gamla och förmögna och gick själv aldra sist, att han ändå icke kom bort i hopen.

Namn, som hittills aldrig nått hans öron, stodo plötsligen fram som bärare av eviga sanningar, av idéer, som revolutionerade mänskornas tänkesätt, av upptäckter och uppfinningar, som förändrade deras dagliga liv, av tankar djupa, att de först långa, långa tider efter skulle bli förstådda av den stora hopen.

Han beter sig derunder , som om han skrefve endast för den förbi ilande hopen gatan, eller som om ingen kritik och framför allt efterverld funnes till. Det är en sångmö, som aldrig bryr sig om, hur hennes garderob är försedd, eller toalett tager sig ut, ehuru hon eger diamanter och juveler.

Och åt allt folket, åt var och en i hela hopen av israeliter, både man och kvinna, gav han en kaka bröd, ett stycke kött och en druvkaka. Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt.

I trots av Kyriakas gensagor, som ville behålla bytet för sig, rusade nu hopen, som sett blod, från alla sidor fram för att sönderslita den anfallne, som, där han låg, hade knäppt händerna över bröstet och med försvinnande medvetande bad Stefanos' bön för sina mördare. Under uppträdet hade en man, som var klädd i kristianernas prästkåpa, med hastande steg närmat sig.

Dock, omsider stod i hopen opp en gubbe, Tankfull, dyster, hundraårig, Kal i höjden sken hans hjässa, till hans gördel Flöt det silfverhvita skägget; Och han framsteg till furstinnan, och med dödens Lugna allvar gaf han svaret: "Härskarinna, dessa blommor mätta icke, Gif åt folket bröd, det hungrar!"

Och vid den enfödde Sonen, av lika väsen med Fadern ... Nej, nej, vid Sonen, som är av samma eviga gudomsväsen. Jag svär det vid honom. Dessa ord, det förföljda kristianska partiets lösen, väckte en storm av ursinniga rop i hopen: Där hör ni det: Slå ner kättaren! Slå ner honom, Kyriaka!

I stället för att in stannade han i hopen, som redan tycktes underrättad om vad som hänt. Och sedan han förkunnat mässfall, uppmanade han allt manfolk att samlas med båtarne nere vid prästgårdsbryggan fort de kunde för att fara ut och bärga de nödställda.

Dagens Ord

ligga

Andra Tittar