Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Carlsson blev varm under skjortan, när han tänkte sig i den sköna, silkeslena pälsen, tänkte sig skjuten en kälke över isarne, med en luva därtill av ringskäl, bort till grannarne, som togo emot julgästerna med eldar stranden och bösskott, och , kommen in i den varma stugan, kasta av sig ytterplagget och stå fram i svart klädesrock och hälsas med du av pastorn och sitta opp, högst uppe vid kortändan av bordet, under det drängarne stodo vid dörren eller kartat opp fönsterbräden.

När lärjungarna sågo detta, förundrade de sig och sade: »Huru kunde fikonträdet i hast förtorkas svarade Jesus och sade till dem: »Sannerligen säger jag eder: Om I haven tro och icke tvivlen, skolen I icke allenast kunna göra sådant som skedde med fikonträdet, utan I skolen till och med kunna säga till detta berg: 'Häv dig upp och kasta dig i havet', och det skall ske.

Bodde jag här och toge min dagliga kost af er godhet, Kunde en tjänare lätt eller tjänarinna i stugan Kasta nådehjonet ett ord, som mera än nöden Tyngde hans själ. Nej, där i mitt ensliga torp som min egen Lefver jag bäst och gästar den evige gifvarens håfvor. Skogen kläder Han grön, Han låter den irrande fågeln Finna ett korn: mig hjälper Han hädanefter som hittills.

Och för sådana har jag nu blivit en visa, de hava mig till ämne för sitt tal; med avsky hålla de sig fjärran ifrån mig, de hava ej försyn för att spotta åt mig. Nej, mig till plåga, lossa de alla band, alla tyglar kasta de av inför mig. Invid min högra sida upphäver sig ynglet; mina fötter vilja de stöta undan. De göra sig vägar som skola leda till min ofärd. Stigen framför mig hava de rivit upp.

Och res upp bålverk mot den och bygg en belägringsmur mot den och kasta upp en vall mot den och slå upp läger mot den och sätt upp murbräckor mot den runt omkring. Och tag dig en järnplåt och sätt upp den såsom en järnvägg mellan dig och staden; och vänd ditt ansikte emot den och håll den belägrad och ansätt den. Detta skall vara ett tecken för Israels hus.

Och när de hade begabbat honom, klädde de av honom manteln och satte honom hans egna kläder och förde honom bort till att korsfästas. de nu voro väg ditut, träffade de en man från Cyrene, som hette Simon. Honom tvingade de att med och bära hans kors. Och när de hade korsfäst honom, delade de hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem.

Och Leena satt i skräddarns nya röda stuga och vaggade en nyfödd. Hon var lika blek som Matti, men lugnare. Endast hon såg den lille, log hon och tänkte sin hjertans kär, som vandrade längs landsvägarne. Men, det var ej syndiga tankar ... nej, icke, ty hvem hade kunnat kasta första stenen? Hon var ju som andra, ej bättre, ej sämre. Hon var sådan menniskors seder och bruk gjort henne.

När han en enda gång stått ansigte mot ansigte med ett utbrott af hennes mörka, koleriska temperament hade han stirrat henne med en häpenhet som var hon en kvinna han icke kände. Hon plågades af det falska i deras förhållande, men kunde nu icke kasta sin mask.

Och folket sade till varandra: »Välan, låt oss kasta lott, att vi veta för vems skull denna olycka har kommit över ossNär de kastade lott, föll lotten Jona. sade de till honom: »Säg oss för vems skull denna olycka har kommit över oss. Vad är ditt ärende, och varifrån kommer du?

Ge honom en kudde bara och kasta ett täcke över honom sover han till i morgon. Gumman tog flickorna in till sig i stugan, Robert fick ligga rännet över matbon och Carlsson gick sin kammare. Ljusen släcktes och det blev tyst i köket. Snart låg hela huset i sömn, mer eller mindre rolig. Följande morgon, när hanen gol och madam Flod steg upp för att väcka, voro pastorn och Robert borta.

Dagens Ord

törnande

Andra Tittar