Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Men han som har sänt mig är sannfärdig, och vad jag har hört av honom, det talar jag ut inför världenMen de förstodo icke att det var om Fadern som han talade till dem. sade Jesus: »När I haven upphöjt Människosonen, skolen I första att jag är den jag är, och att jag icke gör något av mig själv, utan talar detta såsom Fadern har lärt mig.

I som haven lyckats rädda eder undan svärdet, gån åstad, stannen icke. Kommen ihåg HERREN, i fjärran land, och tänken Jerusalem. Vi stå här med skam, ja vi måste höra smädelse; blygsel höljer vårt ansikte, ty främlingar hava kastat sig över vad heligt som fanns i HERRENS hus.

Den som icke har råd att offra mycket, han väljer ut ett stycke trä, som icke ruttnar, och söker sig en förfaren konstnär, som kan förfärdiga ett beläte, som ej faller omkull. Haven I intet förstånd? Hören I intet? Blev detta icke förkunnat för eder från begynnelsen? Haven I icke förstått, vad jordens grundvalar säga?

Emellertid löstes Erland från trädet och framfördes av två män. Hans hy var gulblek, hans gång vacklande och hjärnan förvirrad, att han icke visste, var han var eller vad som hänt. Han måste lyftas över vagnarne, och när han var utanför skansen, hos de sina, sjönk han till marken. Vad haven I gjort min son? utbrast riddaren förfärad, upplyfte Erlands huvud och betraktade honom.

Se, ännu medan jag har levat kvar bland eder, haven I varit gensträviga mot HERREN; huru mycket mer skolen I ej bliva det efter min död! Församlen nu till mig alla de äldste i edra stammar, ock edra tillsyningsmän, för att jag inför dem tala dessa ord och taga himmel och jord till vittnen mot dem.

Förkunnen detta i Jakobs hus, kungören det i Juda och sägen: Hör detta, du dåraktiga och oförståndiga folk, I som haven ögon, men icke sen, I som haven öron, men icke hören.

Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga »vishetslära», i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens »makter» och icke till Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen, och i honom haven I blivit delaktiga av den fullheten, i honom som är huvudet för alla andevärldens furstar och väldigheter.

Därför, I helige bröder, I som haven blivit delaktiga av en himmelsk kallelse, skolen I akta vår bekännelses apostel och överstepräst, Jesus, huru han var trogen mot den som hade insatt honom, likasom Moses var »trogen i hela hans hus». Ty han har blivit aktad värdig mycket större härlighet än Moses, som uppbyggaren av ett hus åtnjuter större ära än själva huset.

skola de draga efter oss, till dess vi hava lockat dem långt bort ifrån staden; ty de skola tänka: 'De flyr för oss, nu såsom förra gången. Men under det att vi fly för dem, skolen I bryta fram ifrån bakhållet och intaga staden, ty HERREN, eder Gud, har givit den i eder hand. Och snart I haven fått staden i edert våld, skolen I tända eld den; efter HERRENS ord skolen I göra.

I skolen icke göra varandra orätt du skall frukta din Gud; ty jag är HERREN, eder Gud. Och I skolen göra efter mina stadgar, och mina rätter skolen I hålla och skolen göra efter dem; skolen I bo trygga i landet. Och landet skall giva sin frukt, att I haven nog att äta, och I skolen bo trygga däri.

Dagens Ord

isbelagda

Andra Tittar