Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Men HERREN sade till mig: »Säg till dem: I skolen icke draga ditupp och giva eder i strid, ty jag är icke med bland eder; gören icke , det att I icke mån bliva slagna av edra fienderOch jag talade till eder, men I hörden icke därpå, utan voren gensträviga mot HERRENS befallning och drogen i edert övermod upp mot bergsbygden.

Har jag begärt att I skolen giva mig gåvor, taga av edert gods för att lösa mig ut, att I skolen rädda mig undan min ovän, köpa mig fri ur våldsverkares hand? Undervisen mig, vill jag tiga, lären mig att förstå vari jag har farit vilse. Gott är förvisso uppriktigt tal, men tillrättavisning av eder, vad båtar den?

Men när han hade kommit hem, fattade han en kniv och tog sin bi- hustru och styckade henne, efter benen i hennes kropp, i tolv stycken och sände styckena omkring över hela Israels land. Och var och en som såg detta sade: »Något sådant har icke hänt eller blivit sett allt ifrån den dag Israels barn drogo upp ur Egyptens land ända till denna dag. Övervägen detta, rådslån och sägen edert ord

Och jag skall skaffa frid i landet, och I skolen ro, och ingen skall förskräcka eder. Jag skall göra slut vilddjuren i landet, och intet svärd skall fram genom edert land. I skolen jaga edra fiender framför eder, och de skola falla för edra svärd. Fem av eder skola jaga hundra framför sig, och hundra av eder skola jaga tiotusen, och edra fiender skola falla för edra svärd.

Och HERREN talade till Mose och sade: Bjud Israels barn och säg till dem: När I kommen till Kanaans land, är detta det land som skall tillfalla eder såsom arvedel: Kanaans land, långt dess gränser . Edert land skall södra sidan sträcka sig från öknen Sin utmed Edom; och eder södra gräns skall i öster begynna vid ändan av Salthavet.

skola de draga efter oss, till dess vi hava lockat dem långt bort ifrån staden; ty de skola tänka: 'De flyr för oss, nu såsom förra gången. Men under det att vi fly för dem, skolen I bryta fram ifrån bakhållet och intaga staden, ty HERREN, eder Gud, har givit den i eder hand. Och snart I haven fått staden i edert våld, skolen I tända eld den; efter HERRENS ord skolen I göra.

Och jag skall låta min ande komma in i eder, att I åter bliven levande, och jag skall låta eder bo i edert land; och I skolen förnimma att jag, HERREN, har tala det, och att jag också har fullborda det, säger HERREN

frågade Farao hans bröder: »Vad är edert yrkeDe svarade Farao: »Dina tjänare äro fårherdar, såsom ock våra fäder hava varitOch de sade ytterligare till Farao: »Vi hava kommit för att bo någon tid här i landet; ty dina tjänare hade intet bete för sina får, eftersom hungersnöden är svår i Kanaans land.

Och om I frågen: »Varför har HERREN, vår Gud, gjort oss allt detta?», skall du svara dem: »Såsom I haven övergivit mig och tjänat främmande gudar i edert eget land, skolen I nu tjäna främlingar i ett land som icke är edert

Allenast frukten HERREN och tjänen honom troget av allt edert hjärta. Ty sen vilka stora ting han har gjort med eder! Men om I gören vad ont är, skolen både I och eder konung förgåsSaul hade varit konung ett år, och när han nu regerade över Israel andra året, utvalde han åt sig tre tusen män ur Israel.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar