Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Men om skulle hända, att han säger till dig att han icke vill lämna dig, därför att han älskar dig och ditt hus, eftersom han har haft det gott hos dig, skall du taga en syl och sticka den genom hans öra in i dörren; därefter skall han vara din träl evärdligen. Med din tjänarinna skall du göra samma sätt.

Natten och de tidiga morgontimmarna har jag för er skull stulit från mitt arbete och min vila. Jag sänder er bud, att jag i all höviskhet och respekt ett ögonblick eftersom tillfälle erbjuder sig önskar att tala med er. Och ni ni; han högg i raseri ridspöet genom luften, att det ven, och hennes häst gjorde skrämd ett hopp till sidan.

Håll upp, om du icke vill att man skall dräpa dig höll profeten upp och sade: »Jag förstår nu att Gud har beslutit att fördärva dig, eftersom du gör detta sätt och icke vill höra mitt råd

trodde folket; och när de hörde att HERREN hade sett till Israels barn, och att han hade sett deras betryck, böjde de sig ned och tillbådo. Därefter kommo Mose och Aron och sade till Farao: » säger HERREN, Israels Gud: Släpp mitt folk, att de kunna hålla högtid åt mig i öknenMen Farao svarade: »Vem är HERREN, eftersom jag hans befallning skulle släppa Israel?

Och Saul hade sitt spjut i handen. Och Saul svängde spjutet och tänkte: »Jag skall spetsa David fast vid väggenMen David böjde sig undan för honom, två gånger. Och Saul fruktade för David, eftersom HERREN var med honom, sedan han hade vikit ifrån Saul. Därför avlägsnade Saul honom ifrån sig, i det att han gjorde honom till överhövitsman i sin här; han blev folkets ledare och anförare.

kom bråket med Norge 1905. Det var en het sommar. Söndags-Nisses redaktör låg vid Baggensfjärden och eftersom han var i värnpliktsåldern ville han inte ha krig med Norge. Sigurdh bodde hos redaktören. Villan var liten, bara två rum, vi måste ut landsvägen vi talade om Norge för att inte väggarna skulle rämna.

Och nu har HERRENS ord kommit till Jeremia, han har sagt: Sänd bud till alla de fångna och låt säga dem: säger HERREN om nehelamiten Semaja: Eftersom Semaja, utan att vara sänd av mig, har profeterat för eder och förlett eder att sätta eder lit till lögn, därför säger HERREN : Se, jag skall hemsöka nehelamiten Semaja och hans avkomlingar.

Men allt detta skola de göra mot eder för mitt namns skull, eftersom de icke känna honom som har sänt mig. Hade jag icke kommit och talat till dem, skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig, han hatar ock min Fader.

David säger ju, att Herren är hans klippa, Ps. 18:3. " denna klippa skall jag bygga min församling," sade Herren till Petrus. Eftersom det nu säges, att dessa sju hufvud äro sju berg och sju konungar, blir väl lättast att fatta bergen såsom uttryck för dessa konungars fasta riken eller hufvudstäder med dess konungsborgar.

Det är icke längre någon tillfällighet, eftersom örngottet vissa dagar framställer hiskliga odjur, götiska drakhuvuden och en natt jag varit ute och festat, välkomnades jag av den onde, djävulen själv, i medeltidsstil, med bockhuvud o. s. v. Jag blev aldrig rädd, därtill var det hela alltför naturligt, men intrycket av någonting sällsamt, till hälften övernaturligt inplantades i min själ.