Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ja, nu har du, HERRE, min Gud, gjort din tjänare till konung efter min fader David; men jag är en helt ung man, som icke rätt förstår att vara ledare och anförare. Och din tjänare är här bland ditt folk, det som du har utvalt, ett folk som är talrikt att det icke kan räknas eller täljas för sin myckenhets skull.

Och konungen lät säga: »Stannen i Jeriko, till dess edert skägg hinner växa ut, och kommen tillbaka nu Ammons barn insågo att de hade gjort sig förhatliga för David, sände Hanun och Ammons barn ett tusen talenter silver för att leja sig vagnar och ryttare från Aram-Naharaim, från Aram-Maaka och från Soba.

Och konung David avstod ifrån att draga ut mot Absalom, ty han tröstade sig över att Amnon var död. Men Joab, Serujas son, märkte att konungens hjärta var vänt mot Absalom.

Men sant HERREN, Israels Gud, lever, han som har avhållit mig från att göra dig något ont: om du icke strax hade kommit mig till mötes, skulle i morgon, när det hade blivit dager, ingen av mankön hava funnits kvar av Nabals husDärefter tog David emot av henne vad hon hade medfört åt honom; och han sade till henne: »Far i frid hem igen.

För hebroniterna var Jeria huvudman, för hebroniterna efter deras ättföljd och familjer. Dem satte konung David över rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam, för att ombesörja alla Guds och konungens angelägenheter.

David undrade hur mycket opium eller haschisch han förtärt för att detta lugn. Men Hartman stirrade förbi den grovlemmade ynglingen med det allvarliga ansiktet och tycktes drömma en stund. Sedan fortsatte han igen: Plötsligt hörde jag bråk och stoj uppifrån gatan.

Mor gick och stökade eller också satt hon stilla en låg pall, insvept i en grov yllekofta och med det ännu mörka släta håret liggande som en tunn mössa över hjässan. När David satt och såg henne, utan att ha ett enda ord att säga, kände han hur han älskade sin mor, men den känslan gjorde honom allt stummare.

Han talade aldrig med hänförelse om våren, och när David försökte ge honom en föreställning om vildmarkens berusande vår i de avlägsna dalarna vid Rousannas åsar, om den stora blommande ljungheden vid Tervalax och de tusen rödrandiga humlorna där, satt Hartman bara och nickade stelt.

Han gjorde en trött rörelse åt fickan, tog fram en av de små haschischkapslarna David väl kände till och även en flaska vin, som han burit i överrockens innerficka. Han gav den åt David. Jag har inget glas, sade han, men ingen människa ser oss, du måste dricka ur flaskan.

Men när HERREN gör min herre gott, tänk din tjänarinna sade David till Abigal: »Välsignad vare HERREN, Israels Gud som i dag har sänt dig mig till mötes! Och välsignat vare ditt förstånd, och välsignad vare du själv, som i dag har hindrat mig från att ådraga mig blodskuld och skaffa mig rätt med egen hand!

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar