Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Fader, jag vill att där jag är, där skola ock de som du har givit mig vara med mig, att de se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse. Rättfärdige Fader, världen har icke lärt känna dig, men jag känner dig, och dessa hava förstått att du har sänt mig.

"Inte sant," sade Nymark, "i hela verlden finnes det ingenting dödande, som ledsnaden. Och det kommer sig blott deraf, att vi menniskor äro skapade för att lefva. Ledsnaden är brist lif." "Alldeles , en fullständig brist lif. Men säg, hur skall man frälsas från den? Vet ni någon utväg?" "Låt oss sluta förbund.

"Kan ni tänka, att också jag ofta har kommit ihåg det, och isynnerhet dessa senaste dagar," sade Alma leende. "Verkligt sant?" Han såg forskande Alma i ögonen och förstod, att de båda syftade samma sak, nemligen det de hade talat om kärleken mellan man och kvinna. "Kanske medger ni redan, att jag hade en smula rätt?" "Inte ännu."

Och han sade till mig: »Dessa ord äro vissa och sanna; och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske. Och se, jag kommer snart. Salig är den som tager vara de profetians ord som stå i denna bokOch jag, Johannes, var den som hörde och såg detta.

Och fjärran ifrån skall man komma och bygga HERRENS tempel; och I skolen förnimma att HERREN Sebaot har sänt mig till eder. Och skall ske, om I troget hören HERRENS, eder Guds, röstOch i konung Darejaves' fjärde regeringsår hände sig att HERRENS ord kom till Sakarja, fjärde dagen i nionde månaden, det är Kisleu.

Det är bestämdt inte sant! Har han varit der en afton har han väl läst högt, tills det dragit litet länge ut ... ungt folk ... en svartsjuk fru ... frän Åbotrakten, der är' di alltid tråkiga, ... nej, det är bara prat, Dion har tänkt sjelf han är alldeles betagen, nog vet man, unga menniskan!

Men Träsken väntade Valborg och kistan. Mor i Sutre tog en vit blomma ur flickans knä, luktade den, bet av en bit av stjälken, spottade ut den, sade: Hör nu, lilla greven, flärd och sånt är han kunnig , det syns. Men mamselln har väl mage hon som andra. Vad tänker han mätta den med? Men Frönsagreven viskade med sin käresta och hörde alls inte .

Och medan han satt domarsätet, hade hans hustru sänt bud till honom och låtit säga: »Befatta dig icke med denne rättfärdige man; ty jag har i natt lidit mycket i drömmen för hans skullMen översteprästerna och de äldste hade övertalat folket att begära Barabbas och låta förgöra Jesus.

Hör, du land där flygfän surra, du land bortom Etiopiens strömmar, du som har sänt budbärare över havet, i rörskepp hän över vattnet! Gån åstad, I snabba sändebud, till det resliga folket med glänsande hy, till folket som är fruktat vida omkring, det starka och segerrika folket, vars land genomskäres av strömmar.

sant HERREN lever, icke ett hår från hans huvud skall falla till jorden; ty med Guds hjälp har han i dag utfört dettaOch folket köpte Jonatan fri ifrån döden. Och Saul drog hem, utan att vidare förfölja filistéerna; filistéerna begåvo sig ock hem till sitt.

Dagens Ord

blårutig

Andra Tittar