Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Vattnet övertäckte deras ovänner; icke en enda av dem blev kvar. trodde de hans ord, sjöngo de hans lov. Men snart glömde de hans gärningar, de förbidade icke hans råd. De grepos av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom över dem. Och de upptändes av avund mot Mose i lägret, mot Aron, HERRENS helige.

Aser satt kvar vid havets strand, vid sina vikar stannade han. Men Sebulon var ett folk som prisgav sitt liv åt döden, Naftali likaså, stridsfältets höjder. Konungar drogo fram och stridde ja, stridde Kanaans konungar vid Taanak, invid Megiddos vatten; men byte av silver vunno de icke. Från himmelen fördes strid, stjärnorna stridde från sina banor mot Sisera.

När klockan blev 2 avlämnade emellertid han, som stannat kvar, följande snilleprov pro gradu som här i Svensk översättning meddelas. » Lucius Sulla botade fäderneslandet med starkare läkemedel än faran krävde.

Rosen blommar Några korta dar; Dröjer mer än rosens sommar Mänsko-blommans kvar? Skön hon skjuter opp och prålar, Kinden glöder, ögat strålar, Men en fläkt vid hennes stängel rör, Och hon bleknar, lutar, vissnar, dör.

Man ville och löga sin själ nånstans, Luther var en bra mycket dummare inrättning än skärselden. Att ge sig till att ta bort räddningen från synden och helvetet men sen lämna bägge kvar åt oss! Det är ju nästan omöjligt att leva! utbrast David. Och Hartmans röst kom som ett eko: Alldeles omöjligt att leva! och blev det tyst i rummet att de kunde höra sina hjärtan slå.

Nu låg Betania nära Jerusalem, vid pass femton stadier därifrån, och många judar hade kommit till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras broder. nu Maria fick höra att Jesus kom, gick hon honom till mötes; men Maria satt kvar hemma. Och Marta sade till Jesus: »Herre, hade du varit här, vore min broder icke död.

Och snart vid hennes vård man fann, Hur brasan mera lifligt brann. Hon tycktes glömma bort sin nöd, Hon tog gladt sin makes bröd Och bar det fram till aftonvard Med litet mjölk, i bunken spard. Från halmen, glest golfvet bredd, Till festens måltid, sparsamt redd, De muntra barnen redan gått; Vid muren kvar blef gästen blott. Hon tog den arma med sig Och förde honom fram också.

Men I, mina får, säger Herren, HERREN: Se, jag vill döma mellan får och får, mellan vädurar och bockar. Är det eder icke nog att I fån beta den bästa betesplatsen, eftersom I med edra fötter trampen ned vad som är kvar eder betesplats? Och är det eder icke nog att I fån dricka det klaraste vattnet, eftersom I med edra fötter grumlen vad som har lämnats kvar?

Låt mogna växt och kärna Utöfver allt vårt land, Och äng och åker värna För hagel, frost och brand! O Gud, låt allt sig froda, Korn, gröda, mod och hopp, Krön året med ditt goda För både själ och kropp! Välsigna hvarje ställe, Där lif kan dröja kvar, Med hvad till uppehälle Du oss förordnat har; Att vi för kroppslig plåga, För hunger, brist och nöd Ej dig förgäta måga, Vår hjälp i lif och död!

Och när dom hade provat motorn satte de in maskinen i hanngaren ijen och gick alla grabbarna men jag stanna kvar och kröp jag in i hanngaren i en springa baksidan och stod mekanikern där och han talade med en löjtnant och sa han det är mycket enkelt man sätter igång motorn här och för man ratten åt sig när han vill åpp och sen för man den från sig när man ska ner fast inte för hastigt! för slår man i och går sönder.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar