Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Kalle stod ännu kvar. Kommer du inte? ropade han som i ångest och stannade. Stanna inte! ropade Kalle tillbaka. Stanna inte! Stellans ögon blevo plötsligen alldeles stela av skräck. Och ögonblicket efter gav han till ett gällt, hest skrik. Det krasade under honom. Han sjönk, drogs ned av något isande kallt och vått och tungt. Opp armarna! Opp armarna! ropade Kalle. Hör du inte! Opp dom!

Låtom oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus och framåt mot det som hör till fullkomningen; låtom oss icke åter lägga grunden med bättring från döda gärningar och med tro Gud, med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom. Ja, detta vilja vi göra, såframt Gud eljest tillstädjer det.

nu frågas är detta ett sätt att behandla en Person, och är det att oppmuntra Fosterlandskärlek, i amerika där vet di wad monyn är och där kan jag in och sälja mig til vicken anatomi somm jag vill och får pengar kåntant? det kallar jag för att oppmuntra neringar och alla som arbetar i det tonga, men di som har Anatomien i Lund di oppmuntrar Emegrasjonen fast det gör detsamma för jag krusar dom intet mera

Från himmelen lät du höra din dom; förskräcktes jorden och vart stilla, när Gud stod upp till dom, till att frälsa alla ödmjuka jorden. Sela. Ty människors vrede varder dig till pris; du har vrede till övers att omgjorda dit med. Gören löften och infrien dem åt HERREN, eder Gud; alla de som äro omkring honom bäre fram skänker åt den Fruktansvärde.

Men Petrus hade redan rest sig upp, stuckit ut huvudet genom fönstret och adresserat sig särdeles grammatikalisk italienska till järnvägstjänstemannen: »Quanto tempo ci fermiamo in questra stazione?» »Venti minuti, signore!» »Vad säger kamorristenfrågade Åke. »Tåget stannar här i tjugu minuter», svarade Petrus. »Dom talar för resten en vacker dialekt i de här trakterna

Han tog dem allvar dom skar alltid som knivar i hans hjärtekött och å, han skrek! Såna är vi. Livsviljan negera vi med prat, mystik talar vi om med en min som om det gällde Rehnströms akvavit men vi orkar inte ens sluta upp att röka! Såna asketer är vi dumheter!

Vaktmästarn är en trevlig pojke, fast vaktmästarn är en gammal fähund. Skål sig, vaktmästarn! Egentligen är ni några fähundar allasammans här över, och sura se ni ut när det kommer en svensk hit, men våra pengar, dom har ni ingenting emot, va? Dom tar ni emot, va, vaktmästarn? Hur mycket blir det här?

"Efter de, sir ni, påtar jag vantar och syr rosor , och sälj dom, sir ni, och får pengar och köper oss en liten stuga, som si ut som linnbär å fil och har fönster, som skratta opp under taket. Småstintena och allihop, ska vi göra vantar.

Men vet han inte de ä syndigt. Jo. Å gör han de synd ä? Ja. Va ä de han har köpt? Frimärken. Jösses, ja har väl aldrig hört maken. Va skulle han me dom? Ja skulle inte ha dom själv. Nu såg hon åter igen honom länge: Va har han gjort med dom ? Ja har gett bort dom till en flicka. Jösses! Gud i himlen! Nej, nu har ja inte hört maken.

I Tehafnehes bliver dagen mörk, när jag där bryter sönder Egyptens ok och dess stolta makt där får en ände; ja, ett moln skall övertäcka det, och dess döttrar skola vandra bort i fångenskap. Jag skall hålla dom över Egypten, och man skall förnimma att jag är HERREN.

Dagens Ord

suham

Andra Tittar