Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Allt det lif, som fanns hos henne, var tryckt inåt.. Det yttre var som en frusen sjö. Men hur det var, började det igen med studenten. De gamla utfärderna till lands och sjös, de långa aftonpromenaderna, samtal, förda af honom med svar af henne, som knappt sträckte sig utöfver ett sakta nej, eller jo, ja. Nu var det slut med fruns tålamod.

Det var Kalle Möller, som kom tillbaka: Jo, mamma och pappa har sagt, att nu hjälper det inte, utan nu ska du komma, om du också ska hämtas med mannakraft. Och jag har för resten själv talat med din pappa. Stellan blev blodröd i ansiktet.

Ett minne vaknade från forna dar. Dessa anletsdrag jag skådat, tänkte jag, men när och hvar? Jo, vid Lappo, jo, vid Salmis stod han bland de tappres tal Men han var kapten den tiden, nu är han en hög general. Och förändrad var han mycket, ej likväl af åren blott, Mer af denna stolta prägel, han lifvets höjder fått. Var det högmod?

Der hade han redan två synpunkter samma sak och han höll sig naturligtvis vid den, som var minst hedrande, ty det trodde han mest . Hämd? Det var ju straff? Hade han rätt att straffa? Rätt? Hvem hade rätt? Föräldrarne hämnades ju alltid! Nej, de straffade. De hade alltså en annan rätt än han, och det fans två rätt. Jo, han var nog hämdgirig.

Jo, och han som i följd av sin härkomst är oomskuren, men ändå fullgör lagen, skall bliva dig till dom, dig som äger lagens bokstav och omskärelsen, men likväl är en lagöverträdare. Ty den är icke jude, som är det i utvärtes måtto, ej heller är det omskärelse, som sker utvärtes köttet.

Jo, genom misskännande av vad sed och lycka i sig själva, det är, enligt människans sanna natur är, har man trott sig endast kunna alstra grundlig religiositet i oupphörligt sällskap med personlighetens förstörande: det vill säga hos en människa, vars alla former, såsom individ , sönderkrossades och upphävdes.

Hur gör man ? Jo, man går ut förargad och spottar åt skylten. Är inte det rätt nöjsamt? Det har jag ofta med grämelse måst se hos andra, och jag likar det inte. Jag önskar inte att du eller jag ha det .

Hon upprepade mina ord alldeles tonlöst, ehuru hon hört dem flera gånger förr, upprepade dem, som om de innebure något alldeles ofattligt och utbrast plötsligt: » har du ändrat dig.» »Det tror jag inte.» »Jo, du har. Hur skulle jag annars kunna tro, att livet vore slut med döden? Det är du som lärt mig. Varför vill du nu inte tro som jagVid hennes ord flög ett minne genom min själ.

Lögnsyner och tomma spådomar och fåfängligt tal och sina egna hjärtans svek är det de profetera för eder. Därför säger HERREN om de profeter som profetera i mitt namn, fastän jag icke har sänt dem, och som säga att svärd och hungersnöd icke skola komma i detta land: Jo, genom svärd och hunger skola dessa profeter förgås.

Sorgsen och förskräckt såg hon åt dörren. Det var som om hon där bakom ägt all världens skatter att förlora. "Du är väl glad att slippa nöd och bekymmer och ha hem och skydd här för alla dina dagar nu, jag tänk att du ska stanna här för alltid", frågade den unge husbonden förundrad och nästan onöjd, han såg flickans ängsliga uppsyn. "Jo", svarade flickan lågmäldt.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar