Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


När Carlsson vaknade om söndagsmorgonen vid tuppens galande, voro alla sängar tomma, och flickorna stodo i underkjolen vid spisen, medan solen lyste fullt och bländande in i köket. Carlsson sprang ledigt i byxorna och gick ut backen för att tvätta sig.

Varför får jag aldrig vara i fred för syndernas förlåtelse? Men Kerstin sov allt hårdare. När han suttit en stund och småpratat för sig själv ramlade han baklänges i bädden bredvid henne och somnade som en sten, med kläderna och skorna sig. När han sedan vaknade, sjuk och dödstrött och ångerfull, ty han mindes ej om han verkligen omfamnat henne, var hon redan ute.

Och de, två män stodo där och samtalade med honom, och dessa voro Moses och Elias. De visade sig i härlighet och talade om hans bortgång, vilken han skulle fullborda i Jerusalem. Men Petrus och de som voro med honom voro förtyngda av sömn; de sedan vaknade, sågo de hans härlighet och de båda männen, som stodo hos honom.

Bella satt med Helmi i famnen och matade henne med smörgås och mjölk. Den lilla var sömnig och de runda ögonen kröpo allt oftare ihop mellan munsbitarne. När hon slutat, kyste Bella henne och sade: Se , nu säga vi godnatt och vi till Nukku Matti. Men vaknade motsägelseandan hos lilla syster, och hon satte sig till motvärn.

Jag är nöjd med hvad herrskapet vill ge, svarade Emmi sakta. Ett svagt hopp vaknade inom henne. Hvad gör man med en sådan? Månne hon ens orkar bära en vattenså? Det kan jag nog. Och kan du tvätta byke? Nog har jag gjort det också. Vi taga henne; hon ser hygglig och stillsam ut, sade herrn. Men frun tvekade ännu. Kanske är hon sjuklig, eftersom hon är mager.

är det godt Jaska skrattade smått, ett underligt, förnöjdt, barnsligt, halfvaket skratt. Det lät som en sömngångares. Det är godt upprepade han sakta och somnade in. Han vaknade aldrig mera.

Låt den arma fan sova, hördes Martinus röst, galningar och poeter ska sova utan avbrott, säger den vise Salomo i all sin enfaldiga härlighet, de icke och skörda icke heller och ändå är vi mycket mer än de! När han vaknade, var de som vanligt utgångna. Han kände en mycket häftig längtan efter Ziri, men nu var han icke säker om han skulle uppsöka henne eller vänta.

»All right», sade jag när allt var klart, »var ha vi nu negern?» »Tja», sade Bill, »det gäller flera hundra dollars per man, nog bör en neger kunna anskaffas. En konstgjord går lika bra som en äkta, tycker jag, jag har en krullperuk och en stång brunt smink här i paketetEn hemsk misstanke vaknade i min själ. »Vad har du tänkt dig

Klagoropen blefvo allt tydligare, de hördes från alla håll och isynnerhet från den ugn, dit hon skulle . Blåa lågor, ormar och själar, hvilka vredo sig ibland dem. "Äktenskapsbrytarenas ugn" stod der skrifvet med eldbokstäfver. Hon störtade dit ner, hörde gråt omkring sig och skrek äfven sjelf. Skrek att hon vaknade.

Dagsljuset bröt in och en uniformerad neger skrek sittfirst call for supper dining-car in the rear first call!“ vaknade han till, tänkte över sitt ekonomiska läge och fann att han mycket väl kunde och äta frukost.

Andra Tittar