När nu konungen kom för att besöka honom, sade Amnon till konungen: »Låt min syster Tamar komma hit och tillaga två kakor inför mina ögon, att jag kan dem ur hennes hand att äta sände David bud in i huset till Tamar och lät säga: » till din broder Amnons hus och red till åt honom något att ätaTamar gick åstad till sin broder Amnons hus, där denne låg till sängs.

Hur säll i denna boning Jag lefvat, gömd och skyddad, En syster ibland systrar, En dotter hos en moder, Allt, allt jag sagt och svarat, Och än jag ville svara."

Den unge mannen, hvars far var död, underhöll sin mor och en syster; hans vänner voro präktiga unga män, ett par af dem något äldre än han; han studerade; han var road af läsning; han hade ädla böjelser.

Sakta vaggar dimmiga slöjan, Sagornas tärnors lätta drägt, I aningens land. Rosornas lund, Öster, du sagornas hembygd, Kulna, sorgsna Suomi-sångens, Rika, varma, blomstrande syster, Dunkelt glödande öster, du, Du lockar mig mer. Sköna voro Ben Hamouns trädgårdar, sköna voro dess rosor, men skönast trädgårdarnes drottning, Ben Hamouns dotter.

Flickan blev rädd och steg litet åt sidan. Varför tala ni båda hårt till mig, när jag bara kommer för att träffa dig, syster? Han grep henne häftigt om armbågarna och skakade henne. Säg du genast sanningen, att det var bröderna, som skickade dig! Hon begynte gråta och han måste släppa henne igen. Jag får ingenting säga, snyftade hon och kröp intill väggen. Förstå mig nu, Ulva, sade Soldis.

Åhnej, det får du visst inte! skrek Bertha från byttan, det är min idé, sedan jag låg i vaggan. Du, syster sötnos, skulle handtera pojkar! Jag ville just se. När de vore som mest oregerliga, skulle du se mildt förebrående dem och säga: mina söta, älskade pojkar, vill ni nu inte vara snälla! Och om de inte lydde, skulle du gråtande din väg, vända dig om i dörren och utbrista: farväl .

Och min äldsta syster sa till flickan: Varje dag du inte träffar din fästman skall vi betala dig tjugufem öre, ifall du om kvällen kan taga oss i hand att du varken sett eller talat med honom under dagens lopp. Hon betänkte sig men samtyckte. Det visade sig genast, att idén varit god.

"Kanske mor skickat fram mej till' na liksom när vi skulle in till Ladd-Pelle", mumlade Maglena för sig själf. Hon hade fått en djupt begrundande uppsyn och såg forskande upp, in i ögonen den fina frun, som inte syntes henne bara "fin" längre, utan ljus, blid. Maglena fick med ens för sig att mor skickat fram henne att vara syster åt den, som ingen syster ägde.

Min svärmors syster, en hjärtegod kvinna, skild från sin man hon också, inbjuder mig att bo hos sig i grannbyn till dess stormen får lägga sig. För detta ändamål kommer hon och hämtar mig.

Detta var alla Davids söner, förutom sönerna med bihustrurna; och Tamar var deras syster. Salomos son var Rehabeam. Hans son var Abia; hans son var Asa; hans son var Josafat. Hans son var Joram; hans son var Ahasja; hans son var Joas. Hans son var Amasja; hans son var Asarja; hans son var Jotam. Hans son var Ahas; hans son var Hiskia; hans son var Manasse. Hans son var Amon; hans son var Josia.