Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Liksom kaffehandlaren sätter Mocka sin skylt, sätta vi Kristus. Och icke blott vi. Statskyrkans präster, som taga löner och idka köpenskap, ja till och med samla i ladorna, bekänna de icke honom, som predikade fattigdom? Det är icke svek, åtminstone ej för den invigde. Det är affärskutym. Det är annonsen, som lockar till oss folket och maktmedlen. Och utan maktmedel ingen frälsning.

Rosina satt tyst vid sitt barns vagga och vyssade sakta. Slutligen steg hon upp, gick fram till mannens bädd, jemkade den till ett beqvämt läger och strök med sina mjuka varma händer sakta och smekande utefter hans lockar, och det tycktes, som om han deraf känt ett omedvetet välbehag.

Därför såg han också äldre ut, men omkring Hallstens öppna ansikte dansade ett ljust silkeshår i fylliga lockar, och båda voro fruktade inför kvinnor, men ännu mer inför män. Deras blågrå ögon glindrade, som två yra människor, men de voro icke druckna av vin utan av luften, av glädjen att andas, att , att sova, att äta, att var morgon vakna levande och starka.

De heliga skrifterna vittna klart, att hans rike mot tidens fullbordan ånyo skall vara det starkare, tills Kristus återkommer, störtar det, håller domen över onda och goda, över rättrogna och kättare, samt grundlägger det tusenåriga riket. I denna kamp väpnar sig djävulen med det mänskliga förståndet, vari han inblåser en villoande, som lockar människan att utträda ur kyrkans mäktiga trollkrets.

vacker han är! Hans bruna lockar falla lika käckt som förr, hans solbrända kinder och höga panna äro lika rena som förr, hans hvita tänder glimma i solskenet, och blott det trotsiga leendet är litet trotsigare än ; det är allt! Det tunga jernet bär han som vore det blomsterkransar för bröllopet. han svänger han går!

Hon lutade pannan i sin hand och tänkte sin fader, hans gråsprängda lockar, den strid, där han kämpade i första ledet. Skulle Krysanteus' dotter kunna svika honom? Denna fråga förskräckte henne. Skulle hon undfly umgänget med Teodoros?

Här, här i min famn, fruktar du här? Karmides hade utan motstånd tryckt den darrande flickan till sitt bröst och lekte med hennes mörka lockar. Jag skulle icke vara rädd, om du alltid vore här. Men du kommer ju och går. Du är borta, kanske ... Nej, jag törs ej tänka ett sådant ögonblick. Jag skall vara osynlig i ditt grannskap och synlig måtto stå vid din sida, om en fara hotar.

Den usle detektiven lockar den lille hunden, visar honom kanhända en sockerbit aldrig ger han honom den hugger tag i honom, sätter ett järnkoppel i hans halsband och släpar honom till polisstationen. Sedan får hundens husbonde plikta 10 kronor, och får detektiven 3 kr. Ett sådant yrke! Mitt öga följde denne man. Jag var säker för honom.

Till slut reste sig en liten flicka med ljusa lockar kring det rosiga ansiktet och sade blygt: "Mamma och pappa kalla mig för Gullvifvan." "Jaså, lilla Eva. Det var ett mycket vackert namn. Men jag menar någonting ännu högre. Jag ser i eder alla evighetsblommor , och jag önskar innerligt att ni alla växa och blomstra i Guds solsken."

Och din värld är vid Och skön och säll, Och den mäts ej af tid, Och dess strålande dag Skall ej skåda sin kväll, Men en bubbla är jag! Och förmåga jag fick Att beundra din prakt, Men ej mer, men ej mer, Men att fatta den ej. Och du lockar med makt Mot din himmel min blick, Och jag trängtar och ser, Men jag hinner den ej! jag tänkte.

Andra Tittar