Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Under Boltzmanns bevingade ord: » Intet är praktiskt som teori », meddelade Ind. Norden 1906: 330 några intressanta utdrag ur årsberättelsen för det stora amerikanska Westinghousebolaget . Detsamma sysselsatte år 1906 icke mindre än 14,705 personer. Försäljningsvärdet steg från 45 millioner kronor 1901 till 90 mill. 1905.

När du har fått silver och guld, skall du därav låta göra kronor; och du skall sätta en översteprästen Josuas, Josadaks sons, huvud. Och du skall säga till honom: » säger HERREN Sebaot: Se, där är en man som skall kallas Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga upp HERRENS tempel.

Det var ett mycket pinsamt ögonblick för Erlandsson, men han behärskade sig och överlämnade etthundra kronor till Hilmér, som genast lät det orättfångna godset försvinna i sin ficka. "Nu känner jag igen honom!" sade Hilmér. "Det är Erlandsson. Alldeles tvärsäkert. Egendomligt att jag inte kände igen honom förut. Herrarna kan låta honom ."

Ja, si, frun, det vet jag säkert, att inte behöver pastorn göra något för inte, för det har man sett, att gentilt folk inte tar emot utan att ge igen, och minns jag rätt, fick länsman ifjor en guldklocka med pitschafter, som såg ut att vara värd sina tusen kronor!

»Herrn får allt ge två hundra», sade Kalle Svenssons pappa, som olyckligtvis var hemma. »De’ ä de’ nog värt.» »Herrn får det för en tia», sade Kalle Svensson själv. »Bara herrn ger mig kovan och inte låter farsan denNär herr Svensson senior agat sin son fortsattes diskussionen, och resultatet blev, att herr Broman mot en summa av två hundra kronor blev ägare till märket.

såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och sina horn hade det tio kronor och sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet.

Wibergs faster, som länge fört en tynande tillvaro, och huvudsakligen hållits uppe av sitt brinnande intresse av att se, hur länge det skulle dröja innan hennes älskade systerson hamnade i rättvisans klor Wibergs voro nämligen hyggligt och anständigt folk som inte gillade målare dog till sist och efterlämnade tio tusen kronor.

Genom att torka och mala sågspån erhålles *trämjöl*, en artikel, som senare tiden funnit mycket stor användning för en hel del ändamål, såsom vid tillverkning af sprängämnen, linoleum etc. Trämjölet lär, levereradt fritt i engelska hamnar, betalas med 50-70 kronor pr ton inkl. säckar.

Tidskr. 1907: 3, hvarur följande tabell med värden i millioner kronor är hämtad. Uti den tyska råvaruexporten ingå äfven kalisalterna från Stassfurt.

Jag jag för min del kan inte just nu påminna mig », sade han. »Jo den, herr Broman, finns bara två, eller rättare sagt ett i världen. Det fanns två för ett par år sen, men det ena försvann och man har inte återfunnit det. Det andra såldes förra året i London en frimärksauktion för sjuttiotvå tusen kronor till lord Hallå! Hallå! Hallå! Är ni därMen Broman svarade inte.

Dagens Ord

nidarfjället

Andra Tittar