Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och sedan Metusela hade fött Lemek, levde han sju hundra åttiotvå år och födde söner och döttrar. Alltså blev Metuselas hela ålder nio hundra sextionio år; därefter dog han. När Lemek var ett hundra åttiotvå år gammal, födde han en son.

Men en fattig man, vid namn Lasarus, låg vid hans port, full av sår, och åstundade att stilla sin hunger med vad som kunde falla ifrån den rike mannens bord. Ja, det gick långt att hundarna kommo och slickade hans sår. hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven.

Ussiels söner voro Mika, huvudmannen, och Jissia, den andre. Meraris söner voro Maheli och Musi. Mahelis söner voro Eleasar och Kis. När Eleasar dog, lämnade han inga söner efter sig, utan allenast döttrar; men Kis' söner, deras fränder, togo dessa till hustrur. Musis söner voro Maheli, Eder och Jeremot, tillsammans tre.

Hade jag inte kommit derifrån nu en tid tror jag att jag hade dött. Jag hade en god vän som dog i våras. Hon hade också bleksjuka och läkaren sa' att hon skulle ligga. Ja, hon låg; och innan man visste ordet af var hon död, utan att någon märkt det, alldeles som när ett ljus går ut. Nej, Lund är gräsligt

Herrns barndom, fortsatte prästen, tycks också ha varit av det bedrövliga slaget. Att vara styvson till en bonde och oäkta son till en dräng, det är en dålig början. Jag antar, att herrns riktige far inte bekymrade sig stort om honom? Han kunde inte det, svarade Brut. Han kom i fängelse, jag var några år gammal, och han dog i fängelse. Allt bättre och bättre! sa prästen.

Och Israels barn, hela menigheten, kommo in i öknen Sin i den första månaden, och folket stannade i Kades; där dog Mirjam och blev där också begraven. Och menigheten hade intet vatten; församlade de sig emot Mose och Aron. Och folket begynte tvista med Mose och sade: »O att också vi hade fått förgås, när våra broder förgingos inför HERRENS ansikte!

Det var nära att de skulle tagit från honom nämndemansbefattningen. dog hon i behaglig tid . Hon gjorde , ja, det gjorde hon. Men vet du, hur hon dog? Hur hon dog?! Det veta ju alla människor: hon föll i ån en natt. Ja, hon gjorde det. Men den, som dref henne dit det var jag. Människa! Hvad säger du? Spring inte din väg jag rörde henne inte med ett finger.

När i lunden han försvunnen var, Följde hon med örat än hans gång, Tills i sommardagens vida frid Stegens sista, lätta ljud dog bort. När hon ingen såg och hörde mer, Gick hon än en gång till bäckens rand, Böjde lätt sitt hufvud öfver den Och i vattnets spegel såg sin bild.

När Saul dog, blev Baal-Hanan, Akbors son, konung efter honom När Baal-Hanan dog, blev Hadad konung efter honom; och hans stad hette Pagi, och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred, var dotter till Me-Sahab.

Vad som hänt under den svåra vintern, modren dog, tycktes fordra en begravning i den unges sinne, ett tjockt täcke av jord och sten, ett helt kummel av andra minnen för att icke kunna stå opp igen, och när det lilla enformiga livets små händelser ej kunde förse nog hastigt med material, lekte han ihop tilldragelser, massor av intryck, och hopade påhitt, synvillor, hörselvillor att de bildade ett tjockt lager, som kunde täcka den mörka fläcken.

Andra Tittar