Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Han visste alltså att han hade en själ. Och det hela taget var han tämligen belåten med den. Nu, sedan han läst farmors brev, stod det emellertid klart för honom, att han måste syssla betydligt mera med denna själ än han hittills gjort. Han förstod, att det bakom hans sätt att sköta sig i skolan och i det dagliga levernet fanns någonting annat: ett inre liv.

Och likväl var hon skygg, hon visste ej varför; likväl höjde hennes själ tysta ångestrop, han nalkades henne.

Det var den högsta dygd han visste, ty den var svårast. Läseri! Läsarnes jalousie de metier mot andra religiösa. Detta är mycket roligt sagdt! Farliga läror! Detta är ju direkt uppmaning till last. Härunder skref väninnan: Mycket bra skrifvet. Det var också sina egna tankar eller ord åtminstone, som hon läst. Tvifvel gnagde honom emellanåt och han ransakade sina innersta njurar.

Han visste ju, att den yttre människa, hvarmed Skaparen i sin nåd beklädt hans själ, icke var frånstötande, snarare sympativäckande och intressant. Han var icke alldeles okänslig för de tecken därpå, som han glimtvis uppsnappade ty en präst är icke mer än en människa; men att dröja inför dem, att själfbehagligt spegla sig i dem, var honom icke tillåtet.

Carlsson visste inte, när han skulle skratta eller vara allvarsam, men han såg herrarne skratta, när han tyckte att det sades något mycket allvarsamt, och skrattade han med. Efter frukosten skulle bjudas kaffe och cigarrer och man reste sig från bordet.

»Det ... hm ... det kom verkligen ganska plötsligt. Jag visste inte ens, att du tog emot uppvaktning från någon av våra unga manliga vänner.» »Det har jag inte gjort heller», förklarade fröken Margit. »Den här har knappast sett åt mig ens förut, och han är förresten inte bekant i familjen.» »Men kära Margit » »Det är inte lönt att gräla, morsan lilla. Han skall bli

Hustrun sörjde sin man, sa' han ... fast hon visste, att han var en grof brottsling... Anna Katri, Anna Katri ... aldrig gjorde du något, som ondt var. Han teg. Nya drängen tog ordet: Mor tänkte, att far hade månadssjukan och var galen af den ... hon sörjde sa länge... När jag föddes, tog hon plats... va' vi tillsammans, tills jag blef tolf är.

Och kan du hämta galoscherna också. Han blev med ens alldeles het. Han visste, att när det blivit mörkare, skulle de kyssas. Det sprängde i bröstet honom. Det bultade vid hans tinningar. Ja, ja, viskade han. Med fumliga händer fick han rocken sig. Kom nu. De stodo ute i förstun. Tyst, sade han. Låt oss tyst! att Greta inte kan höra oss.

Om ej den hedniske kejsaren förlorade sitt liv i någon av de faror, som omgåvo honom i kriget, och för vilka han oupphörligt utsatte sig, måste han förr eller senare falla för någon lönmördare. Det fanns, det visste Petros, kristianer i hans egen livvakt, som traktade efter hans liv. En skicklig giftblandare hade nyligen fått anställning i det kejserliga köket.

Spöqvist var i själva verket varmt intresserad för Brackanders giftermål med Johanna, ty han visste med säkerhet, att patronen även funderat att fria till den rike kronofogdens dotter, Spöqvists eget kvinnliga ideal. Spöqvist hoppades detta sätt bliva kvitt sin ende och farlige rival.