Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


En kärleksfull makt ledde hennes öde och dyrbara vänner stodo vid hennes sida. Skulle hon ej vara modig och trygg? Hennes kära kamrater! hon skulle sakna dem hvar och en. Hon skulle gerna gifvit dem mera, varit mera för dem, än hon kunnat.

Man hviskade bakom hennes rygg, man undvek henne och hon såg ofta skrämda och ogillande blickar fästade sig. Några flickor från högsta klassen stodo ifrigt hviskande i korridoren, ett par dagar efter händelsen. Klockan var nära 12 natten sade en, när min kusin, som satt och läste tidningar i inre rummet, såg henne komma

Och många kvinnor som hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom, stodo där avstånd och sågo vad som skedde. Bland dessa voro Maria från Magdala och den Maria som var Jakobs och Joses' moder, ock Sebedeus' söners moder.

Stackars gosse! Klockan tre kvart till tolv stodo Otto och jag utanför kanslihuset Skeppsholmen, efter att ha styrkt våra sinnen med en frukost »Mässingsstången». Kanonjären, som postade utanför, hade redan anställt ett förberedande förhör med min stackars vän, vilket jag förgäves sökt avstyra. En och annan officer hade börjat komma.

Han hade dessutom ett kritvitt hår, som föll ända ned kragen, lång svart bonjour, smala svarta byxor och resårkängor med mycket höga klackar. I ena handen bar han en svart käpp med silverkrycka. Han rörde sig sirligt och använde många franska ord, ty han hade lärt sig dansens konst i Paris. Pojkarna stodo uppställda i en rad utefter ena långväggen från gymnasister ned till förstaklassare.

Pannorna stodo uppradade hyllan, grytorna blänkte, friskt doftande granris låg i förstun. Madamen steg in. Hon var rund och tjock, hade vida, korta kjolar, stoppad ytterkofta, svart sidenhalsduk och öfverst en stor grön sjal bunden bak. Goddag och hälsningar från pojken. Tack för sist; hur är det med barnet? Det slarfvar allt af... Tackar som frågar.

brusade åter harpspelet, och över facklorna och den flammande härden tindrade stjärnorna. Småtärnorna stodo vid dörren hand i hand i en lång rad, nyfikna att övertyga sig om, hur det såg ut där ute i julnatten. Några menade sig tydligt se, att de döda redan hade lyft gravstenarna och tänt mässljusen innanför kyrkfönstren.

Och folket gick över mitt emot Jeriko. Men prästerna som buro HERRENS förbundsark stodo orörliga torr mark mitt i Jordan; och hela Israel gick över torr mark, till dess att allt folket helt och hållet hade kommit över Jordan.

Men när han tystnade hördes både kåkning och folkröster närmare. Ante och Maglena stodo kvar stenen. De började skrika, ropa och försöka med kåkande själfva, upplifvade blefvo de af de granna ljuden, som gåfvo eko i skogen i klingande, rullande toner. Men när folkröster hördes ända invid dem blef Maglena åter svårt blyg. Hon kröp ner stenen bakom Ante.

Ni gissar er genast till upplösningen, och detaljerna i dessa händelser betyda ingenting. Det är som när jag berättade om slaget vid Bannockburn för mina unga brorsöner: Där stodo engelsmännen och där skottarna. Hvem vann, farbror? skreko alla tre en gång med sublimt förakt för detaljer. Men i detta fall är det icke fråga om krig.

Dagens Ord

mässing

Andra Tittar